Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 26/09/2021 07:16 GMT+7

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017

Biên phòng - Sáng 13-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2016 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

8t6fak20ph-56734_13849893091398600719_L3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn quân…

Năm 2016, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới, sâu sát hướng về cơ sở, bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ; triển khai quyết liệt, toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với các lực lượng kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; thực sự là lực lượng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc; là lực lượng chủ lực trong phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia có hiệu quả trong xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

g4m3y2cetw-56734_1626853943102340795_L1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Bên cạnh đó, chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu của quân đội được nâng lên; trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội được giữ vững, đời sống vật chất cũng như tinh thần của bộ đội ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của của cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục được nâng cao; toàn quân luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2017, quân đội xác định, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt nghiêm Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, rèn luyện thể lực và sức bền cho bộ đội, coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2016 - 2020; đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến, cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, chỉ ra những mặt còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của quân đội trong năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, làm tốt hơn nữa công tác dự báo, tham mưu chiến lược, phát hiện sớm, kịp thời; tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương chỉ đạo, xử lý hiệu quả các tình huống; tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện cán bộ; xây dựng quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với đối ngoại, trong đó tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; gương mẫu đi đầu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

9bjkz1f2pm-56734_142130268559322850_L6
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục thực hiện Chương trình công nghiệp quốc phòng theo Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, những nội dung công tác của năm 2017 sẽ được quân đội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách kiên quyết, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đạt được hiệu quả rõ rệt, thiết thực; đồng thời tin tưởng, quân đội nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO