Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/10/2021 01:21 GMT+7

Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP khu vực phía Nam:

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Biên phòng - Ngày 22-7, tại Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP khu vực phía Nam, Thường trực Cục Chính trị BĐBP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, dự và chỉ đạo hội nghị.

5791cf30deafa410570000d8
Thiếu tướng Võ Văn Lẹ phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hồ Phúc

Tham gia hội nghị có các đồng chí là đảng viên các Đảng bộ, chị bộ thuộc cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP khu vực phía Nam và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị đã giới thiệu các nội dung cơ bản, tập trung vào 3 chuyên đề chính là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phổ biến dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy Cục Chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV.

5791cfe767400cb1bd0001e8
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồ Phúc

Đây là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững và nhất trí cao với những quan điểm, đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động, làm cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cấp mình.

Hồ Phúc

Bình luận

ZALO