Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/03/2023 05:34 GMT+7

Đảng ủy Cục Tuyên huấn:

Quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng

Biên phòng - Sáng 12-12, Đảng ủy Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng cho các đồng chí cán bộ, đảng viên.

5c10775d22f7c7b18e000e86
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Bí thư Đảng ủy Cục Tuyên huấn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Hội nghị đã quán triệt 3 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát trển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045 và Hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) cho các cơ quan, đơn vị.

5c107b3245571434f2000663
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thông qua Hội nghị giúp các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn cơ quan nắm vững, hiểu rõ những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII); qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng; nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, quy định của Đảng.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO