Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 13/07/2024 07:08 GMT+7

Quán triệt, triển khai Nghị quyết 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Biên phòng - Ngày 9/3, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (gọi tắt là Nghị quyết 1657) về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Trung tướng Nguyến Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QĐND

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã trình bày, quán triệt sự cần thiết, quá trình xây dựng, nội dung cơ bản, một số nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết 1657. Theo đó, Nghị quyết có mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo trong Quân đội; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng; có kiến thức, năng lực toàn diện, chuyên nghiệp theo yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng tự học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thích ứng; có sức khoẻ và độ tuổi phù hợp; có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đáp ứng mục tiêu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết 1657 có đề cập đến 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào vấn đề tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt cơ chế chính sách đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác giáo dục và đào tạo; tổ chức, sắp xếp hệ thống nhà trường Quân đội và đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác tuyển sinh quân sự, công tác tạo nguồn và bố trí, sử dụng nguồn nhân lực được đào tạo; đổi mới toàn diện và đồng bộ quy trình, chương trình, nội dung, đào tạo hình thức phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Toàn cảnh điểm cầu tại Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Cẩm Linh

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cho biết, để cụ thể hóa các văn kiện của Đảng về giáo dục, đào tạo, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Quân đội lần thứ XI về giáo dục, đào tạo trong Quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngày 20/12/2022, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Nghị quyết khẳng định giáo dục và đào tạo trong Quân đội là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm, quan trọng hàng đầu của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường quân đội nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, nắm chắc nội dung cơ bản của nghị quyết và kế hoạch thực hiện của Bộ Quốc phòng, nhất là những nội dung mới, cốt lõi. Đồng thời, tích cực liên hệ với tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường để xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động; đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí, huy động nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO