Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 29/02/2024 05:38 GMT+7

Bộ Tham mưu BĐBP:

Quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp trong BĐBP

Biên phòng - Chiều 28-11, Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tham mưu về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại tá Hoàng Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị.

wp4h_dsc-8304
Đại tá Hoàng Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Tham mưu trưởng BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Anh

Tại hội nghị, Đại tá Hoàng Hữu Chiến đã quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 747-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 858-KH/ĐU của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và một số văn bản có liên quan đến công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí cao với nội dung quán triệt của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu. Hội nghị xác định, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp trong Bộ Tham mưu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ trì các cấp từ nay đến hết năm 2020. Chính vì vậy, đại hội thống nhất quá trình chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội, nếu có phát sinh vướng mắc, các cấp ủy kịp thời phản ánh, báo cáo với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu để chỉ đạo giải quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Kết luận hội nghị, Đại tá Hoàng Hữu Chiến yêu cầu các cấp ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng ở cấp mình, đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phòng Chính trị chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội trước đối với Chi bộ Phòng Quân lực để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ.

Các cấp ủy cần chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội, trọng tâm là chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các mặt công tác phục vụ đại hội. Các tổ chức đảng phải tiến hành đại hội đúng kế hoạch, nội dung, chất lượng tốt, thực sự tiêu biểu, mẫu mực về nguyên tắc, thủ tục; bầu cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên đúng phương hướng công tác nhân sự. Sau đại hội cần tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ, sâu sắc; xây dựng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, phân công công tác cho cấp ủy viên; hoàn chỉnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội để triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu nhấn mạnh, cùng với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát hoàn thành toàn diện những chỉ tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Mai Anh

Bình luận

ZALO