Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 28/02/2021 04:04 GMT+7

Đảng ủy BĐBP Ninh Thuận:

Quán triệt, học tập Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Biên phòng - Ngày 19-12, Đảng uỷ BĐBP Ninh Thuận tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các đồng chí đảng uỷ viên, bí thư, phó bí thư của các cấp cơ sở Đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên khối cơ quan.

58589f2be02ad61542002717
Đại tá Hoàng Đăng Khoa, Chính ủy BĐBP Ninh Thuận quán triệt nghị quyết. Ảnh: Lĩnh Kiên

Hội nghị đã quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ Tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 30-10-2016 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Thông báo kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Thông qua hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lực lượng BĐBP tỉnh nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Tư, khóa XII để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến nội dung đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động; kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, từ đó củng cố niềm tin vững chắc vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng.

Lĩnh Kiên

Bình luận

ZALO