Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 02:56 GMT+7

Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo

Biên phòng - Sáng 23-10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Ảnh: Tiến Linh

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Thi Thanh Trà cho biết, sau 17 năm thực hiện, Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành đã và đang được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác khen thưởng đã động viên, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Luật hiện hành đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn, nhằm thể chế đường lối, chủ trương của Đảng về công tác thi đua khen thưởng; gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, dự án Luật Thi đua, khen thưởng được sửa đổi lần này sẽ tập trung, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, không trùng lặp, chồng chéo; chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh; doanh nhân, doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học; quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo; khắc phục cơ bản những hạn chế, vướng mắc về thẩm quyền, đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục khen thưởng.

“Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị, để công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương và của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng lần này, Bộ Trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết: dự thảo Luật quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, cơ sở trong tổ chức triển khai phong trào thi đua. Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua phù hợp hơn với thực tiễn. Bổ sung danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho tập thể khi tham gia các phong trào thi đua theo chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ phát động từ 5 năm trở lên và danh hiệu “Cờ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh” cho tập thể khi tham gia phong trào thi đua theo chuyên đề do bộ, ngành, địa phương phát động từ 3 năm trở lên để phát huy tác dụng khích lệ, động viên phong trào.

Cùng với đó, bổ sung danh hiệu “Xã tiêu biểu”, “Phường, Thị trấn tiêu biểu”, là những danh hiệu tổng hợp kết quả phong trào thi đua ở cấp xã và đổi tên, điều chỉnh một số tiêu chuẩn danh hiệu “Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa” thành danh hiệu “Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố tiêu biểu”, “Gia đình tiêu biểu” để thống nhất hệ thống danh hiệu thi đua ở cơ sở và cho gia đình.

Viết Hà

Bình luận

ZALO