Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 03/03/2021 09:38 GMT+7

Quan tâm đầu tư xây dựng Cảnh sát Biển Việt Nam hiện đại để thực thi pháp luật trên biển

Biên phòng - Ngày 8-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Cảnh sát Biển Việt Nam. Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng, Luật đã khắc phục những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam. Dự thảo luật được ban hành sẽ là cơ sở để xây dựng Cảnh sát Biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

5b1a621d471e3ce57900390e
Đại biểu Tô Văn Tám thảo luận về Luật Cảnh sát Biển Việt Nam. Ảnh: Văn Bình

Đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam) quan tâm đến việc hiện đại hóa vũ khí, khí tài trang bị cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, đảm bảo thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, đấu tranh chống tội phạm trên biển, tham gia bảo vệ chủ quyền.

“Trong những năm gần đây Cảnh sát Biển đã được trang bị các loại tàu hiện đại và vũ khí, khí tài đồng bộ, tiên tiến. Nhưng công nghệ vũ khí, khí tài thay đổi liên tục theo hướng hiện đại. Vì vậy, cần rà soát lại khoản 1, Điều 5 theo đó quy định cụ thể việc hiện đại hóa vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật phải được xác định một trong những ưu tiên hàng đầu trong xây dựng, phát triển lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam ở nước ta hiện nay” - Đại biểu Phùng Đức Tiến đề nghị.

Về quy định Cảnh sát Biển là lực lượng vũ trang còn có ý kiến khác nhau, Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đã kế thừa Pháp lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam. Thực tiễn quá trình thực hiện Pháp lệnh đã khẳng định vị trí của lực lượng Cảnh sát Biển trong quá trình thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán, bảo vệ an ninh quốc gia, phối hợp tốt với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển ở các quốc gia khác.

“Dự thảo Luật quy định, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động. Khi có xung đột vũ trang trên biển, lực lượng Cảnh sát Biển trực tiếp chiến đấu, bảo vệ chủ quyền quốc gia, trong thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam phải là lực lượng vũ trang”. - Đại biểu Tô Văn Tám nhấn mạnh.

Trước một số ý kiến đề nghị làm rõ vị trí, chức năng của Cảnh sát Biển Việt Nam, Đại trướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình: Quy định vị trí, chức năng của Cảnh sát Biển trong dự thảo Luật nhằm thể chế Nghị quyết 09 ngày 9-2-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, xác định xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt gồm: Hải quân, Không quân, Cảnh sát Biển, Biên phòng, Dân quân tự vệ biển làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất, khai thác tài nguyên biển; Nghị quyết 28 ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, kế thừa Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2008 về vị trí, chức năng của Cảnh sát Biển Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, việc quy định vai trò quản lý Nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Cảnh sát Biển như dự thảo luật đảm bảo phù hợp với các Điều 95, 99 Hiến pháp năm 2013 và các Điều 32, 33, 37 của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

Danh Anh

Bình luận

ZALO