Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 07/02/2023 05:40 GMT+7

Quan tâm chăm lo xây dựng BĐBP Thái Bình vững mạnh về mọi mặt

Biên phòng - Ngày 15-8, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017). Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

5b73f3c122f7c7ef950003f7
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP. Ảnh: Hợp Khánh

Sau 20 năm Pháp lệnh BĐBP có hiệu lực thi hành, các nội dung của Pháp lệnh được thực hiện xuyên suốt. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, trách nhiệm xây dựng lực lượng BĐBP và nền biên phòng toàn dân được nâng lên; quan hệ phối hợp giữa lực lượng BĐBP với các lực lượng liên quan, nhất là công an, quân đội, cảnh sát biển, hải quan và các địa phương ngày càng gắn bó.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về biên giới vùng biển, chăm lo xây dựng, củng cố lực lượng BĐBP tỉnh và xây dựng nền biên phòng toàn dân thiết thực, hiệu quả.

Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm chăm lo xây dựng BĐBP vững mạnh mọi mặt cả về vật chất và tinh thần, trong đó, đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị và có các chế độ chính sách, đãi ngộ cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện pháp lệnh có những bất cập, tồn tại như: Việc ban hành các văn bản chi tiết thi hành pháp lệnh còn chậm; hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có mặt chưa thống nhất, tương thích, phù hợp; chưa có cơ chế rõ ràng trong việc kiểm tra, thanh tra thi hành pháp lệnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành pháp lệnh. Ngoài ra, một số quy định của pháp lệnh không còn phù hợp hoặc không đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tình hình mới...

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung tham luận làm rõ các kết quả đã đạt được và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả pháp lệnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP trong 20 năm qua. Để thực hiện tốt pháp lệnh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các huyện ven biển tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung của pháp lệnh; xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về biên giới; tăng cường công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương các cấp về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc khu vực biên giới biển của tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia; nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thắt chặt hơn mối quan hệ quân dân, khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới biển. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh trong mọi tình huống.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng chương trình, dự án đầu tư phát kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, củng cố quốc phòng - an ninh... Ngoài ra, BĐBP tỉnh làm tốt công tác xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, có trang bị phù hợp, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình đã khen thưởng cho 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP.

Hợp Khánh

Bình luận

ZALO