Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 09:18 GMT+7

Quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình, dự án giảm nghèo

Biên phòng - Ngày 15-12, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 - Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp cùng Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo tham vấn tài liệu hướng dẫn “Quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình, dự án giảm nghèo khác và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

5853181065d2216366001739
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Bình Minh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBDT đã phối hợp với UNICEF xây dựng Sổ tay hướng dẫn “Quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình, dự án giảm nghèo khác và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ khung hợp tác dài hạn giữa hai bên. Sổ tay sẽ được áp dụng cho các cán bộ trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 ở cấp cơ sở, nhất là cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, sổ tay có thể được cấp Trung ương và cấp tỉnh sử dụng như là tài liệu tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp cơ sở trong tổ chức thực hiện Chương trình 135.

Theo dự thảo Sổ tay hướng dẫn “Quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình, dự án giảm nghèo khác và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” được đại diện nhóm tư vấn trình bày tại hội thảo. Sổ được kết cấu theo 5 phần chính, trong đó tập trung vào các nội dung như: Các vấn đề về cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG); những lưu ý khi thực hiện quy trình lập kế hoạch CTMTQG Giảm nghèo bền vững gắn với lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã; một số hướng dẫn khi thực hiện các hoạt động của Chương trình 135 theo cơ chế quản lý điều hành và tổ chức thực hiện áp dụng chung cho các CTMTQG, nhất là CTMTQG giảm nghèo bền vững nhưng đảm bảo phù hợp với mục tiêu và đối tượng hưởng lợi của Chương trình 135; hướng dẫn công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá của Chương trình 135 gắn với yêu cầu giám sát và đánh giá chung của CTMTQG Giảm nghèo bền vững .

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự liên quan đến việc sắp xếp, xây dựng kết cấu dự thảo tài liệu; việc xây dựng kế hoạch hướng dẫn; việc lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình; xây dựng cơ chế đặc thù rút gọn và cách sử dụng ngôn ngữ trong văn bản…

Các ý kiến tại hội nghị chỉ ra rằng để có thể triển khai lồng nghép có hiệu quả các chương trình giảm nghèo trong giai đoạn 2016-220, cơ chế quản lý điều hành các CTMTQG nói riêng và các chương trình, chính sách giảm nghèo của Việt Nam cần có những thay đổi cơ bản theo hướng thu gọn đầu mối, đơn giản hóa quản lý điều hành. 

Chương trình 135 là một chương trình giảm nghèo quan trọng nhất của Việt Nam dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình 135 với vị trí là dự án 2 trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững sẽ được tổ chức thực hiện cùng nhiều chương trình, dự án khác trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và các thôn, bản đặc biệt khó khăn.. 

Bình Minh

Bình luận

ZALO