Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/04/2024 06:38 GMT+7

Quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật - “chìa khóa” thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Biên phòng - Địa bàn biên giới, biển, đảo của tỉnh Quảng Ninh là trọng điểm về kinh tế và quốc phòng - an ninh vùng Đông Bắc của Tổ quốc; tuyến biên giới đất liền và biên giới biển tiếp giáp với Trung Quốc dài hơn 300km; có vùng biển rộng khoảng 6.000km2 với hơn 2.000 hòn đảo lớn, nhỏ. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn nội bộ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cán bộ BĐBP Quảng Ninh tuyên truyền cho nhân dân địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Quang Hảo

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua”(1) và “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”(2); đồng thời, quán triệt, thực hiện khâu đột phá về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, XI đã xác định, cùng với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác quản lý tư tưởng và giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật; Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ra Nghị quyết số 14-NQ/ĐUBP ngày 21-8-2017 về “Lãnh đạo tăng cường xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn giao thông trong BĐBP tỉnh Quảng Ninh”, Chỉ thị số 2859/CT-BCH ngày 10-9-2019 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về tăng cường công tác quản lý kỷ luật trong BĐBP Quảng Ninh.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cụ thể hóa nghị quyết, đưa vào chương trình, kế hoạch công tác và quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Đồng thời, trong nghị quyết hằng tháng, quý, 6 tháng và 1 năm, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật; kịp thời bổ sung nội dung, biện pháp lãnh đạo phù hợp với sự phát triển của tình hình thực tế, nhiệm vụ và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt kế hoạch, nội dung giáo dục chính trị, pháp luật hằng năm và quản lý tư tưởng bộ đội, từng đơn vị thường xuyên đánh giá tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ...

Bên cạnh đó, các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trở thành tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết, kỷ luật để cán bộ, quần chúng noi theo.

Các cơ quan, đơn vị cũng thực hiện tốt “Ngày Pháp luật”, “Năm mẫu mực về Điều lệnh chính quy”, “Năm kỷ luật, kỷ cương”, “Năm an toàn giao thông”; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, phát huy có hiệu quả hoạt động của “Tổ 3 người”; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự minh bạch trong thực hiện các chế độ, chính sách, phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong giáo dục, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Từ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; kiên định với mục tiêu, lý tưởng và đường lối đổi mới của Đảng, xác định tốt trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gắn bó với biên giới, biển, đảo; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, BĐBP Quảng Ninh đã triển khai tổng số 115 vị trí trạm, chốt trên biên giới, vùng biển, cùng 7 tổ cơ động với 1.363 người tham gia. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh không quản ngại khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường bám chốt, bám dân, bám địa bàn cùng với các lực lượng địa phương và nhân dân tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 từ ngoài biên giới vào nội địa...

Các đơn vị BĐBP Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân biên giới thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tham gia cùng BĐBP tuần tra, bảo vệ biên giới, tố giác tội phạm và không tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, đến từng tàu thuyền tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào. Từ đó, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị để lực lượng chức năng đưa ra biện pháp ngăn chặn, xử lý có hiệu quả hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về tư tưởng, kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo và phân công các đồng chí trong Bộ Chỉ huy trực tiếp đến dự và sinh hoạt chính trị với các cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục, xây dựng đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ.

Toàn Đảng bộ BĐBP Quảng Ninh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của các tổ chức Đảng; kiểm tra đột xuất và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm..., lấy việc xây dựng lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đấu tranh có hiệu quả lối sống thực dụng, ích kỷ, vi phạm nhân cách đạo đức, vi phạm kỷ luật, pháp luật; coi trọng giáo dục những tiêu chí đạo đức của người quân nhân cách mạng; xây dựng đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chú trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đủ sức lãnh đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ tự lực, tự cường nêu cao ý thức trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, hiểm nguy, phối hợp xử lý thắng lợi các tình huống, giúp đỡ nhân dân, bám địa bàn, xứng đáng là Quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

(1)- Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, H.2011, tr. 537.

(2) - Sđd, Tập 7, tr. 483.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP Quảng Ninh

Bình luận

ZALO