Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 07/05/2021 11:20 GMT+7

Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam - Những bản hùng ca

Biên phòng - Ngày 15-2-1961, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (QGPMNVN) được thành lập, đáp ứng yêu cầu cần có lực lượng vũ trang (LLVT) làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau 15 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày 7-7-1976 QGPMNVN đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.

Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Những sứ mệnh của lịch sử giao phó

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định: QGPMNVN thực hiện 4 sứ mệnh lịch sử to lớn. Thứ nhất, hiện thực hóa đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Không có đường lối của Đảng thì không có QGPMNVN và ngược lại, không có QGPMNVN do Đảng xây dựng và lãnh đạo làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, thì đường lối chiến tranh nhân dân không thể trở thành hiện thực để chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Thứ hai là, lực lượng chủ yếu trong xây dựng, phát triển căn cứ địa, hậu phương tại chỗ. Dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân trên 3 vùng chiến lược, QGPMNVN vừa phát triển về quy mô, tổ chức, lực lượng, vừa tiến hành xây dựng, bảo vệ vùng giải phóng, căn cứ địa, căn cứ lõm, tiếp nhận nguồn chi viện từ miền Bắc kết hợp với hậu cần địa phương, huy động nhân lực, vật lực tại chỗ, bảo đảm cho các LLVT mở các chiến dịch tiến công quy mô ngày càng lớn.

Hệ thống căn cứ địa, hậu phương tại chỗ ở miền Nam cùng với các căn cứ giải phóng ở Lào và Campuchia hình thành thế đứng chân vững chắc cho các LLVT cách mạng, bảo đảm thông suốt cho tuyến vận tải chi viện chiến lược Đông-Tây Trường Sơn từ hậu phương miền Bắc tới các chiến trường miền Nam, căn cứ cách mạng của Lào và Campuchia.

Thứ ba, giữ vững vai trò nòng cốt, phát động toàn dân đánh giặc. Với sự phát triển của các sư đoàn chủ lực cơ động, QGPMNVN đẩy mạnh tác chiến tập trung, kết hợp tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng, với cả hai LLVT, chính trị, ba mũi giáp công quân sự, chính trị, binh vận trên cả 3 vùng chiến lược rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị. Các đòn tiến công quân sự của QGPMNVN đã “châm ngòi”, thúc đẩy quần chúng vùng dậy đấu tranh.

Ngược lại, lực lượng quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh đa dạng về quy mô, phong phú về hình thức, lấy đấu tranh chính trị, nổi dậy khởi nghĩa, giành chính quyền, tạo thế, lực, thời cơ, địa bàn... hỗ trợ QGPMNVN thực hiện các trận đánh then chốt quyết định, chiến dịch quyết chiến chiến lược giành thắng lợi.

Cuối cùng là phát huy truyền thống dân tộc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế với cách mạng Lào và Campuchia. Song hành với nhiệm vụ giải phóng dân tộc, QGPMNVN kiên trì thực hiện đường lối đoàn kết quốc tế của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Sát cánh chiến đấu cùng quân, dân yêu nước Lào và Campuchia, QGPMNVN góp phần phát triển liên minh chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân 3 nước Đông Dương, hình thành một mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Bài học còn nguyên giá trị cho hôm nay

Kết thúc vai trò lịch sử vào ngày 7-7-1976, QGPMNVN đã làm nên những thắng lợi huy hoàng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, vẹn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng chia sẻ: “Một trong những bài học quý báu, đó là xây dựng LLVT cách mạng.

Đây là nét độc đáo, sáng tạo điển hình của nghệ thuật tổ chức lực lượng và lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta. Bởi vậy, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng của QĐND Việt Nam cũng như ở các cơ quan, đơn vị toàn quân...”.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, hoạt động xây dựng căn cứ địa, hậu phương tại chỗ của QGPMNVN để lại nhiều kinh nghiệm về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc. Đó là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước; sự kế thừa, phát triển tư tưởng “giữ nước từ khi nước chưa nguy” của dân tộc trong tình hình mới, nhằm phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, Đảng chủ trương xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng yếu, biên giới, biển, đảo.

Từ “nghĩa vụ quốc tế” trước đây, trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đánh giá đúng tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, xu thế của thời đại, với tầm nhìn chiến lược và tư duy khoa học sắc sảo, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (1-2016), Đảng ta tiếp tục khẳng định, bổ sung, phát triển những quan điểm cơ bản về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trong đó, tiếp tục nhấn mạnh việc “kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh”.

Cùng với hội nhập kinh tế, Đảng ta đã chủ trương đẩy mạnh hội nhập về quốc phòng, phát huy vai trò là một trong những trụ cột của ngoại giao Việt Nam, góp phần thực hiện “kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa bằng biện pháp hòa bình”.

Là lực lượng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường miền Nam, đối mặt với đội quân xâm lược nhà nghề hùng mạnh bậc nhất thế giới, trong điều kiện trang bị vũ khí, trình độ kỹ chiến thuật hạn chế, nhưng QGPMNVN đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, mưu trí, chiến đấu kiên cường để làm nên những thắng lợi to lớn, đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Những dấu ấn của QGPMNVN đã đi vào lịch sử chiến tranh cách mạng như những bản hùng ca, tô thắm thêm truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò của QĐND Việt Nam anh hùng trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Box: Được tuyên bố thành lập vào ngày 15-2-1961 đến khi kết thúc vai trò lịch sử vào ngày 7-7-1976, chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QGPMNVN đã làm nên những thắng lợi huy hoàng, để lại những bài học kinh nghiệm quý báu về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng; bài học về tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang phù hợp với hoàn cảnh và nhiệm vụ; phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ; về tư tưởng tiến công, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp...

Đăng Bảy

Bình luận

ZALO