Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 28/02/2024 12:09 GMT+7

Quân đội xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ

Biên phòng - Ngày 9-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị,Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

erbn_2a
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019. Ảnh: Quốc Khánh

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; cùng nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trước những thời điểm phức tạp, nhạy cảm về an ninh nội địa, quân đội đã phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng khác, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu kích động, gây rối, biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch; tham gia giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm, uy tín của Việt Nam đóng góp cho hòa bình khu vực và thế giới.

Báo cáo tại hội nghị do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày, nêu rõ: Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, song, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì đã đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế quản lý tài chính mới. Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác đối ngoại quốc phòng có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tích cực nghiên cứu, hoàn thiện đường lối, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng QĐND, bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Toàn quân duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. 

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng Đảng, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; tích cực tham gia xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân luôn được quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Toàn quân đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đánh giá kết quả công tác quân sự, quốc phòng nổi bật năm 2019, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình huống trên Biển Đông. Đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Điều chỉnh tổ chức lực lượng đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo quyết liệt sơ kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” nhân rộng trong toàn quân gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trong năm 2019, vấn đề nổi lên là tình hình Biển Đông, lực lượng quân đội đã thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm, chủ động, nhạy bén trong nhận định, đánh giá tình hình diễn biến phức tạp trên biển; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiều chủ trương, đối sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp; đấu tranh kiên quyết, kiên trì, mềm dẻo, kết hợp đấu tranh trên các lĩnh vực với đấu tranh trên thực địa, góp phần bảo vệ hoạt động dầu khí và kinh tế biển, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trên cả nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân nghiêm túc, quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng vào chương trình, kế hoạch năm 2020 của Bộ Quốc phòng và của từng đơn vị; nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời kiên quyết khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới. 

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân xin hứa với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhân dân cả nước, sẽ đoàn kết một lòng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân” - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định.

Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng công bố 50 tập thể được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 231 tập thể; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát động phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân năm 2020.

Tham luận tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP khẳng định: Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, chú trọng công tác nắm chắc tình hình, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý tốt các tình huống xảy ra, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hà Mi

Bình luận

ZALO