Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/07/2024 04:51 GMT+7

Quân đội và Công an luôn đoàn kết, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ

Biên phòng - Là thành phần trọng yếu của lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, từ ngày thành lập đến nay, QĐND và Công an nhân dân (CAND) luôn đoàn kết và gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành truyền thống, cội nguồn sức mạnh bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Trước thực tế đó, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách phá hoại tình cảm, mối quan hệ khăng khít giữa quân đội với công an. Việc nhận diện, cảnh giác, đấu tranh với những luận điệu chia rẽ giữa hai lực lượng này là vấn đề quan trọng, thường xuyên trong tình hình hiện nay.

BĐBP Điện Biên phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại đường mòn, lối mở trên biên giới. Ảnh: Anh Dũng

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc

Với âm mưu làm suy yếu sức mạnh của LLVT Việt Nam trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân đội với công an, đòi “phi chính trị hóa LLVT”, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN.

Một thủ đoạn gây chia rẽ của các đối tượng phản động là tập trung công kích công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; “dựng chuyện” cho rằng việc quân đội tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm là không đúng chức năng, nhiệm vụ của quân đội, là vi phạm Hiến pháp.

Với luận điệu cho rằng quân đội chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, còn công an chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, trấn áp tội phạm, các đối tượng còn trắng trợn bịa đặt, xuyên tạc quân đội tham gia vào các vụ án chống tiêu cực, tham nhũng là “lấn sân”, qua đó, hạ thấp uy tín, vai trò lực lượng CAND...

Đặc biệt, thời gian qua, khi Quốc hội xem xét, thảo luận các dự án: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở..., các đối tượng phản động cố tình đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, bóp méo bản chất việc xây dựng, bổ sung các điều luật nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Các phần tử phản động, cơ hội chính trị không ngừng phát tán, tung tin thất thiệt, vu khống việc xây dựng các bộ luật như là cuộc “tranh giành quyền lực”, “tranh giành lợi ích”, gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến mối quan hệ đoàn kết giữa hai lực lượng quân đội và công an.

Chúng còn công kích, gây chia rẽ bằng thủ đoạn hạ thấp vai trò quân đội, công an hoặc gây nên sự nghi kị, hiềm khích mối quan hệ giữa hai lực lượng bằng cách rêu rao rằng quân đội vất vả và hy sinh to lớn, còn công an thì “an nhàn”, “sung sướng” hay công an có sự “ưu đãi” cao hơn quân đội...

Có thể nói, đó là những chiêu trò hết sức thâm độc, phá hoại mối quan hệ khăng khít, gắn bó giữa QĐND và CAND. Mục đích xấu xa của những luận điệu suy diễn, những thông tin giả mạo, thất thiệt ở trên hòng gây nhiễu loạn thông tin, gây dao động về tư tưởng chính trị; hòng tạo ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT. Từ đó, gây ra tình trạng nghi ngờ, hoang mang, lầm tưởng an ninh chính trị mất ổn định, gây bất ổn trong nội bộ công an và quân đội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với LLVT cách mạng của Đảng.

Không gì có thể chia rẽ

Cần phải khẳng định, mối quan hệ mật thiết, keo sơn, tình cảm tốt đẹp giữa QĐND và CAND không phải sự ngẫu nhiên hay ý muốn chủ quan của ai đó mà bắt nguồn từ chính bản chất, chức năng, nhiệm vụ của LLVT nhân dân ngay từ khi hai lực lượng này được Đảng, Bác Hồ và nhân dân sáng lập, rèn luyện, xây dựng và trưởng thành đến ngày nay. Đặc tính đoàn kết giữa hai lực lượng vừa phản ánh nhu cầu khách quan của lịch sử cách mạng nước ta, đồng thời cũng phản ánh nguồn gốc, bản chất, nguyên tắc của các LLVT nhân dân Việt Nam “trung với Đảng, hiếu với dân”, luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Tại buổi lễ thành lập lực lượng CAND vũ trang (nay là BĐBP), ngày 3-3-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có phát biểu bất hủ: “Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức phát triển ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không đúng... CAND vũ trang hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải như thế”.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, QĐND và CAND luôn kề vai sát cánh, đoàn kết gắn bó vì nhiệm vụ chung, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Quan hệ đoàn kết, phối hợp công tác giữa hai lực lượng luôn được sự quan tâm lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, được thể chế hóa bằng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mối quan hệ phối hợp đó được cụ thể hóa rất rõ trong Luật Quốc phòng năm 2005; Luật CAND năm 2014; Nghị định số 77/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019) của Chính phủ về Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng... Qua đó, tạo hành lang pháp lý, cơ sở quan trọng để phát triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiệp đồng chiến đấu giữa QĐND và CAND ngày càng chặt chẽ, có nền nếp, toàn diện, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Thực tế, trong những năm qua, QĐND và CAND đã thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, làm cơ sở để chủ động điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia. Hai lực lượng đã chủ động phối hợp ở tất cả các cấp trong triển khai các biện pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, TTATXH, nhất là trên các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới, biển, đảo; làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết, càng đòi hỏi QĐND và CAND phải kề vai sát cánh hơn nữa. Đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hỗ trợ nhau từ nhiệm vụ chiến lược của cách mạng đến nhiệm vụ cụ thể của mỗi lực lượng ở từng địa bàn, từng thời điểm, chính là một đòi hỏi tất yếu khách quan để quân đội và công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bên cạnh đó, tuy nhiệm vụ cụ thể có đặc trưng khác nhau, nhưng quân đội và công an đều chung mục tiêu, lý tưởng; không thể có chuyện “lấn sân” nhau trong thực hiện nhiệm vụ mà chỉ có chia sẻ, phối hợp, cùng nhau hoàn thiện nhiệm vụ tốt nhất.

Để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ QĐND với CAND của các thế lực thù địch, trước hết, cần tăng cường giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ của hai lực lượng có lập trường kiên định, vững vàng, không bị dao động trước những luận điệu xuyên tạc, dụng ý xấu của các thế lực thù địch; nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, nguyên tắc quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giữa quân đội với công an; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công tác, chiến đấu.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu dự báo, phát hiện từ sớm, từ xa những âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc chia rẽ quân đội với công an để triển khai các biện pháp đấu tranh kiên quyết, kịp thời. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Mặt khác, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân cả ở trong nước và ngoài nước cố tình đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến mối quan hệ đoàn kết giữa hai lực lượng.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, hơn lúc nào hết, lực lượng QĐND và CAND phải không ngừng phát triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiệp đồng chiến đấu giữa QĐND và CAND, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.

Hoàng Lâm

Bình luận

ZALO