Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 22/06/2024 04:45 GMT+7

Quân đội thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (*)

Biên phòng - Ngày 28-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019). Tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã có bài tham luận “Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam với việc thực hành theo tinh thần trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Báo Biên phòng lược ghi nội dung bài tham luận.

jyt5_3a
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hà Phương

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử có giá trị vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; thể hiện toàn diện, sâu sắc nhất về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người suốt đời phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đó cũng là sự thể hiện toàn diện, sâu sắc nhất tinh thần trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân.

Một trong những nội dung cơ bản, xuyên suốt, nổi bật trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng “phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”, đồng thời, phản ánh rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là mục tiêu, lý tưởng của Người.

Trong phần đầu Di chúc, Người viết: “Ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?”. Tinh thần trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân trong Di chúc thể hiện sâu sắc qua lời căn dặn về vai trò, trách nhiệm của Đảng với nhân dân: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiếu với dân là lấy dân làm gốc, phục vụ dân; trung với Đảng là trung với nước, hiếu với dân; đảng viên, cán bộ “phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.

Trong Di chúc, tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh thể hiện sâu sắc ở tinh thần trung hiếu. Bởi trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân là một trong những nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng. Đảng vì dân, vì nước nên nhân dân tin tưởng, ủng hộ Đảng. Trong Di chúc, Người khái quát và tổng kết: “Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng”. Theo Người, hiếu với dân là phải trung thành, bảo vệ và phục vụ nhân dân: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Phần nói về việc riêng nhưng đã thể hiện sâu sắc lý tưởng sống của Người: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Đó cũng là sự thể hiện sâu sắc tinh thần trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân trong Di chúc của Người. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Điều mong muốn cuối cùng của Người trước lúc đi xa: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Lý tưởng cách mạng “phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” là một trong những lý tưởng cơ bản, xuyên suốt trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự trung thành tuyệt đối và sự phục vụ hết sức, hết lòng, suốt đời của Người với nước, với Đảng, với nhân dân. Đó cũng là lý tưởng về đạo đức cách mạng và thực hành đạo đức cách mạng của Người; thể hiện con đường phấn đấu và hướng dẫn thực hành của một nhân cách lớn, một tấm gương mẫu mực trong sáng về lý tưởng, đạo đức của người cách mạng để mọi người noi theo, trước hết là cán bộ, đảng viên của Đảng, đặc biệt là đối với cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam. 

Với tình cảm sâu nặng, sự kính trọng, lòng biết ơn vô hạn và trách nhiệm chính trị cao, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn học tập và thực hành theo tinh thần trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó chính là sự nối tiếp và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, là ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nhằm thực hiện trọn vẹn mong muốn của Người trước lúc đi xa. Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...Thấm nhuần sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn giữ vững niềm tin, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng trong chiến đấu, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng toàn dân bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, cán bộ, chiến sĩ luôn ý thức rõ về trách nhiệm của quân đội, của người quân nhân đối với việc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ XHCN.

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân là một trong những phẩm chất rất quan trọng của quân đội ta, là một trong những nội dung hàng đầu trong 10 lời thề danh dự của QĐND Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn tự hào với truyền thống vẻ vang của quân đội ta, nguyện sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

Hai là, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam nêu cao quyết tâm, ra sức thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Biểu hiện của trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân trong chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu là QĐND Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, chiến sĩ quân đội ta luôn kiên cường, dũng cảm, không quản hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập nên những chiến công xuất sắc, thắng lợi vẻ vang, cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành ý nguyện thiêng liêng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy tinh thần trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc...

Cán bộ, chiến sĩ quân đội ta tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền ở địa phương vững mạnh; giúp đỡ địa phương xây dựng cơ sở chính trị, huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh và các phương án tác chiến, bảo vệ vững chắc địa bàn, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”... Tham gia các hoạt động giáo dục, y tế, như: Dạy chữ, thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam tích cực tham gia tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu rõ và kiên quyết chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch luôn tìm cách kích động, gây mất đoàn kết, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền cơ sở, nhân dân với quân đội và công an; xúi giục một bộ phận người dân khiếu kiện, biểu tình, bạo loạn chính trị, phá hoại công cuộc đổi mới, cản trở phát triển kinh tế-xã hội. Tích cực tham gia giúp đỡ cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vụ việc phức tạp, ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan tới vấn đề dân tộc, tôn giáo, các “điểm nóng”, giữ vững ổn định chính trị ở địa bàn đóng quân...

Trong 50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một biểu hiện sinh động phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, là quá trình tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy truyền thống vẻ vang trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân của QĐND Việt Nam.

BP

* Tiêu đề do Báo Biên phòng đặt

Bình luận

ZALO