Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 13/05/2021 03:03 GMT+7

Quân đội thật sự làm nòng cốt cho toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN

Biên phòng - Trong suốt 75 năm qua, bất luận trong hoàn cảnh nào, QĐND Việt Nam cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH; luôn đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh; thực sự là quân đội cách mạng “của dân, do dân, vì dân; xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng và danh hiệu cao quí “Bộ đội cụ Hồ”. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận, thảo luận, làm rõ vai trò nòng cốt của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

tveg_7-1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH; cùng nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc...

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam trong suốt 75 năm qua. Kế thừa, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp đó, cán bộ, chiến sĩ Quân đội cần đề cao trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói, quyết liệt trong hành động, nhằm giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân...

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự làm nòng cốt cho toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

9cn5_7-2

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam:  Nhờ kết hợp tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân trong Ngày hội Quốc phòng toàn dân với thực hiện có hiệu quả các hoạt động quân sự, quốc phòng thường xuyên mà nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; các tiềm lực của khu vực phòng thủ, của nền quốc phòng toàn dân được xây dựng vững mạnh, sẵn sàng huy động nhân tài, vật lực, động viên quốc phòng, đáp ứng nhu cầu năm đầu chiến tranh. 

QĐND được quan tâm, chăm lo xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. 

“Thế trận lòng dân” thường xuyên được củng cố, tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng ngày càng vững chắc. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc phòng được chú trọng; hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc phòng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả... góp phần ngăn chặn nguy cơ chiến tranh từ sớm, từ xa, đối phó thắng lợi với các tình huống quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, lợi ích quốc gia - dân tộc, môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

be6s_7-3

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Qua 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng XHCN, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an ninh cho sự phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được củng cố tăng cường, tăng thêm khả năng ngăn chặn, loại trừ nguy cơ chiến tranh và khả năng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh, xâm phạm an ninh quốc gia; xây dựng thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN phù hợp với điều kiện mới; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn; “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang mà nòng cốt là QĐND có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN...

t1pv_7-4

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP: Qua các thời kỳ, dưới nhiều hình thức, phong trào vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là việc làm sáng tạo của BĐBP... Qua mỗi giai đoạn, phong trào được?? phát triển, có nội dung, hình thức mới, được nâng lên tầm cao hơn. Nhưng tựu trung đều nhằm mục đích đưa chủ trương của Đ?ảng đến với đồng bào, vận động đồng bào tham gia tích cực, thực hiện có hiệu quả phong trào, đáp ứng sự biến đổi của tình hình và yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Thành công đó là kết quả của các thế hệ chiến sĩ quân hàm xanh. Với vai trò là người gác cửa tiền tiêu, bảo vệ biên cương, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân cả nước; cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Việt Nam đã nỗ lực tuyên truyền, vận động, tập hợp, tổ chức, hướ?ng dẫn nhân dân hành đ??ộng, tạ?o ra phong trào sâu r??ộng, huy động được đồng bào tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng với lời tuyên dương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “BÐBP là đội quân chiến đấu tốt, đội quân công tác giỏi và đội quân dân vận khéo”.

d6ze_7-5

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Chủ trương bảo vệ Tổ quốc của Đảng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ trương bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng khẳng định qua các kỳ đại hội, xác định là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng thời kỳ mới...

Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc và thực tiễn bảo vệ Tổ quốc qua 30 năm đổi mới; đồng thời, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016) của Đảng kiên định và xác định những vấn đề cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới, thể hiện sâu sắc tư duy mới về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”..., kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; quan điểm về xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng... Những chủ trương đó góp phần quan trọng vào những “thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” mà nhân dân ta đạt được trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, qua đó tạo thế và lực mới để Việt Nam hội nhập, phát triển nhanh và bền vững, ngày càng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

mqdg_7-6

Ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng: Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh ủy Cao Bằng đã chỉ đạo các cấp ủy triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp duy trì hoạt động nền nếp, có hiệu quả. MTTQ và các cơ quan, đoàn thể đã phát huy tốt trong công tác tuyên truyền cho cán bộ các cấp, các ngành, hội viên và toàn dân về quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Trong đó, lực lượng BĐBP duy trì, thực hiện nghiêm công tác đối ngoại, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới; kịp thời trao đổi, thông báo tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề an ninh biên giới.

Nguyên Thanh (Lược ghi)

Bình luận

ZALO