Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 28/09/2023 05:08 GMT+7

Quân đội nhân dân Việt Nam - 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành

Biên phòng -

Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, QĐND Việt Nam ngày càng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, luôn giương cao ngọn cờ “Quyết chiến-Quyết thắng", lập được nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. QĐND Việt Nam đã viết nên trang sử cách mạng hào hùng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Lê Hà-CTV (Thực hiện)

Bình luận

ZALO