Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 29/05/2023 01:41 GMT+7

Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về biên phòng soi sáng sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Biên phòng - Biên giới quốc gia (BGQG) là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; quản lý, bảo vệ BGQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của sự nghiệp quản lý, bảo vệ BGQG, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị mang tính chiến lược, cơ bản, lâu dài về công tác quản lý, bảo vệ BGQG. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022), phóng viên Báo Biên phòng có cuộc phỏng vấn Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP xung quanh vấn đề này.

- Kính thưa đồng chí Tư lệnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị mang tính chiến lược, cơ bản, lâu dài về công tác quản lý, bảo vệ BGQG. Đề nghị đồng chí cho bạn đọc Báo Biên phòng biết vài nét khái quát về quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ BGQG?

Trung tướng Lê Đức Thái. Ảnh: Hà Mi

- Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của BGQG trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác quản lý, bảo vệ BGQG luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và được thể hiện ở một số quan điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, quản lý, bảo vệ BGQG đặt trong tổng thể hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thứ hai, quản lý, bảo vệ BGQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân là một cột mốc sống”; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, quản lý với bảo vệ BGQG, lấy xây dựng là trung tâm, quản lý, bảo vệ là trọng yếu, thường xuyên. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp để quản lý, bảo vệ và phòng thủ vững chắc BGQG.

Thứ tư, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở khu vực biên giới; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp, thông lệ quốc tế; “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” và sẵn sàng kết hợp các biện pháp, hình thức khác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động xâm phạm, xâm chiếm BGQG.

Thứ năm, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại, dựa vào nội lực là chính, kết hợp với tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển, văn minh, hiện đại; phòng thủ vững chắc BGQG.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về biên phòng rất cơ bản, toàn diện, mang tính chiến lược lâu dài, là kim chỉ nam xuyên suốt, soi sáng sự nghiệp quản lý, bảo vệ BGQG.

- Hiện nay, nhiệm vụ biên phòng rất toàn diện và có sự phát triển mới, nhất là trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ biên phòng như thế nào, thưa đồng chí Tư lệnh?

- Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 8-8-1995 của Bộ Chính trị khóa VII đã xác định: “Nhiệm vụ biên phòng trong tình hình mới rất toàn diện và phức tạp, bao gồm bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội, chống xâm nhập trái phép, chống buôn lậu qua biên giới, bảo vệ tài nguyên của đất nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng”. Cùng với đó, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 cũng chỉ rõ mục tiêu: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ BGQG; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc BGQG; góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước”.

Như vậy, trong tình hình mới, nhiệm vụ biên phòng có sự phát triển, không chỉ bảo vệ tính bất khả xâm phạm của đường BGQG và hệ thống mốc quốc giới, mà còn bao gồm bảo vệ mọi mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, đối ngoại... ở khu vực biên giới. Nhận thức về tính toàn diện về nhiệm vụ biên phòng là cơ sở để triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, biện pháp quản lý, bảo vệ BGQG, phải dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp vũ trang và biện pháp phi vũ trang, giữa bảo vệ trực tiếp, tại chỗ và bảo vệ từ sớm, từ xa, cơ bản, lâu dài. Kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; kết hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại ở khu vực biên giới.

Đặc biệt, hiện nay, trước những diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch Covid-19, nhiệm vụ biên phòng đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện hơn. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn lực lượng BĐBP đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, góp phần cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân khu vực biên giới. Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các quân khu, quân chủng và cấp ủy, chính quyền các địa phương duy trì gần 2.000 tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, 47 tàu, xuồng và gần 14.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng các lực lượng khác; điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tăng cường lên các tuyến biên giới và hàng trăm cán bộ quân y cho các tỉnh, thành phố, đơn vị phía Nam. Tại các cửa khẩu đã có nhiều sáng kiến trong phân luồng kiểm soát xuất, nhập cảnh, đảm bảo vừa phòng, chống dịch, vừa thông thương hàng hóa an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới và trong nội địa để kịp thời tổ chức đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người và các đường dây tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Những hy sinh, cống hiến của người lính quân hàm xanh trên mọi miền biên cương của Tổ quốc đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong đại dịch Covid-19, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 3 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 85 cá nhân...

- Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ triển khai các giải pháp như thế nào để tiếp tục thực hiện tốt quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ biên phòng trong tình hình mới, thưa đồng chí Tư lệnh?

- Hiện nay, tình hình vi phạm chủ quyền, lãnh thổ và an ninh trật tự trên các tuyến biên giới, vùng biển nước ta xuất hiện những phương thức, thủ đoạn mới; vấn đề biên giới, lãnh thổ gắn với vấn đề dân tộc, tôn giáo trở thành trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch; các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, có vũ trang, tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, xuyên biên giới có chiều hướng gia tăng; cùng với những thách thức an ninh phi truyền thống, như: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh... đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng ngày càng toàn diện, nặng nề, phức tạp. Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp quản lý, bảo vệ BGQG, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái (BĐBP Hà Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Khánh Phùng

Một là, tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng. Chủ động nghiên cứu, phối hợp với các lực lượng nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiệm vụ biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam và các nghị định, thông tư triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam; xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp; trọng tâm là xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Tập trung đầu tư phương tiện, trang bị tiên tiến, hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, công tác của BĐBP theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2030 tiến lên hiện đại.

Hai là, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới và tham gia đàm phán giải quyết 16% khối lượng công việc còn lại tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động điều chỉnh lực lượng, bố trí tổ chốt ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, vùng biển đảo và phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp.

Ba là, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; ngăn chặn kịp thời hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá, lôi kéo di dân tự do; tích cực, chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo sát, đúng tình hình theo hướng sớm hơn, sâu hơn, xa hơn và toàn diện hơn; kịp thời phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại đối tượng; tham mưu xây dựng chủ trương, đối sách, phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; đảm bảo an ninh ở địa bàn trọng điểm, chiến lược, đối phó ngăn chặn từ xa các hoạt động gây mất ổn định trên các tuyến biên giới, trên biển, không để bị động, bất ngờ.

Chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tội phạm về ma túy và mua bán người, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn khu vực biên giới. Tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất, nhập cảnh của Bộ Quốc phòng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý cửa khẩu và xây dựng lực lượng cửa khẩu vững mạnh, chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người, phương tiện xuất, nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới, cảng biển, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Bốn là, quán triệt, nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại Nhân dân ở khu vực biên giới. Đẩy mạnh và phát huy kết quả hình thức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; nhân rộng mô hình kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị và Nhân dân hai bên biên giới. Phối hợp, triển khai mô hình hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới của Việt Nam với lực lượng hữu quan của các nước láng giềng và các nước liên quan; củng cố, xây dựng lòng tin chiến lược, hướng đến hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới.

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế có liên quan. Chú trọng tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ BGQG trong tình hình mới; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu vực biên giới, tạo nền tảng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố biên giới vững mạnh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.

Phát huy vai trò của cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới; cán bộ Biên phòng tăng cường xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG trong tình hình mới”...

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh!

Trần Đức (Thực hiện)

Bình luận

ZALO