Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/12/2023 08:01 GMT+7

QĐND Việt Nam giữ vững và tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Biên phòng - Sáng 21-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

zuqg_a1
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Hà

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng và Quân đội các nước.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, qua 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, nền Quốc phòng, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường. Tiềm lực, thế trận, lực lượng, cơ sở vật chất của nền Quốc phòng không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện, đồng bộ.

Các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và thế trận phòng thủ của đất nước được bố trí, xây dựng phù hợp, vững chắc, chuyển hóa linh hoạt, thích ứng với các hình thái chiến tranh nếu xảy ra. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển, đảo.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong các cơ quan, tổ chức và toàn dân được tăng cường. Cơ chế lãnh đạo, quản lý điều hành đối với Quốc phòng ngày càng hoàn thiện. Sự kết hợp giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng chặt chẽ. Công tác đối ngoại Quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu với sự đa dạng các hình thức đa phương và song phương, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và an ninh quốc gia.

f743_a2
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Hà

“Những chiến công hiển hách của QĐND Việt Nam trong chặng đường vẻ vang 75 năm qua là kết quả của sự giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; sự chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân cả nước và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, là công sức và xương máu của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công ấy đã tô thắm lá cờ quyết chiến, quyết thắng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng. Cán bộ, chiến sỹ toàn quân nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; mãi mãi là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

vm5w_a3
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên quân kỳ Quyết thắng của QĐND Việt Nam. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích, chiến công của QĐND Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, 75 năm qua, QĐND Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, cùng toàn dân chiến đấu và giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Những thành tích xuất sắc của QĐND Việt Nam trong thời kỳ mới đã góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường “thế trận lòng dân”, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân; giữ vững và tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu, những phần thưởng, danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng.

0maf_a4
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Quốc phòng. Ảnh: Viết Hà
pvqc_a5
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Đại tướng Lương Cường; Thượng tướng Phan Văn Giang và các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Viết Hà
h6e1_a10
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Hà

Để không ngừng tăng cường sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành Trung ương, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về xây dựng, củng cố Quốc phòng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với sự nghiệp củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, củng cố tiềm lực, thế trận, lực lượng Quốc phòng trên từng địa phương, hợp thành thế trận phòng thủ đất nước vững mạnh. Cùng với xây dựng, củng cố tiềm lực kinh tế, khoa học - công nghệ và tiềm lực Quân sự, đặc biệt chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; thường xuyên phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố Quốc phòng - an ninh trong một chiến lược thống nhất; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

q94a_a7
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hệ thống khí tài được trưng bày tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Hà

“Các bộ, ngành, địa phương cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hoạt động Quốc phòng - an ninh với xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội; xác định rõ mục tiêu trước mắt và lâu dài trong từng dự án phát triển kinh tế - xã hội theo từng vùng, lãnh thổ, trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, tham mưu với Đảng, Nhà nước những giải pháp xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp với thế bố trí chiến lược về Quốc phòng - an ninh; kết hợp chặt chẽ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với yêu cầu củng cố Quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, mở rộng quan hệ song phương, đa phương trên lĩnh vực Quốc phòng với các nước và vùng lãnh thổ; tham gia ngày càng tích cực các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

0fr5_a9
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Hà

Viết Hà

Bình luận

ZALO