Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 05:31 GMT+7

Phong trào thi đua Quyết thắng tiếp tục tạo khí thế mới trong xây dựng quân đội

Biên phòng - Ngày 18-6, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp 6 tháng đầu năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp. Ảnh: Hồng Pha

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, các đại biểu thống nhất nhận định, công tác Thi đua - Khen thưởng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tế và nhiệm vụ được giao.

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, “vì nhân dân quên mình”, giữ vững và phát huy bản chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Trên cơ sở làm rõ những ưu điểm, hạn chế, Hội đồng thống nhất cho rằng, trước những khó khăn, tác động của tình hình dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội được nâng lên, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; xung kích đi đầu làm nòng cốt trong phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của toàn quốc.

Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, hướng về cơ sở, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Phát biểu tại phiên họp, cùng với nhấn mạnh kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, Đại tướng Lương Cường nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 mà Hội đồng đã xác định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có chiều sâu công tác Thi đua - Khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân; chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cùng với đó, quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, về xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự gương mẫu, mẫu mực và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đại tướng Lương Cường cho rằng, công tác Thi đua - Khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng phải góp phần xây dựng các đảng bộ trong quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu; phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động trong nội bộ; lan tỏa những gương người tốt, việc tốt, hành động tiêu biểu để đẩy lùi những mặt xấu, mặt tiêu cực.

Bên cạnh đó, hướng phong trào thi đua vào giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục giữ vững và tạo khí thế mới trong xây dựng quân đội; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết, nhân ái, văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. Các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, bảo đảm tính nhanh nhạy và kịp thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO