Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 07:09 GMT+7

Phong phú các biện pháp tuyên truyền pháp luật ở khu vực biên giới Điện Biên

Biên phòng - Thực hiện Ðề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2017 - 2021”, thời gian qua, BĐBP Điện Biên đã tích cực phối hợp với chính quyền các cấp để chỉ đạo và triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Nhờ vậy, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn biên giới đã có chuyển biến tích cực, góp phần ổn định an ninh trật tự vùng biên.

luyd_19
Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Pồn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Quang Minh 

Cách thành phố Ðiện Biên Phủ hơn 20km, trước đây, bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn (huyện Ðiện Biên) là một trong những địa bàn “nóng” về tệ nạn xã hội và vi phạm an ninh trật tự. Song kể từ khi được cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Pồn, chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, đến nay, bà con dân bản đã nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Mường Pồn cho biết: Thực hiện Ðề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh, trong đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đề án, thời gian qua, các đồn Biên phòng, trong đó có Ðồn Biên phòng Mường Pồn luôn thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Trong quá trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đơn vị luôn linh hoạt, đưa các tình huống cụ thể, qua băng đĩa, tờ rơi, gần gũi với cuộc sống hằng ngày, gần gũi với bà con. Ðồng thời, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có năng lực, là người địa phương, am hiểu phong tục, tập quán, văn hóa, ngôn ngữ để tuyên truyền pháp luật đến nhân dân có hiệu quả hơn.

Sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người dân bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn đã khẳng định tính hiệu quả của đề án. Đó cũng là sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Pồn nói riêng và của Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên nói chung trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ðặc biệt, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên đã phối hợp tốt với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế quy định như: Luật Biên giới quốc gia; Quy chế biên giới đất liền Việt Nam - Lào; Nghị định 34/2014/NÐ-CP, ngày 29-4-2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền; Nghị định 112/2014/NÐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc khu vực biên giới không di dịch cư tự do; không tuyên truyền đạo trái pháp luật...

Riêng năm 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên đã in, cấp phát 3.000 tờ rơi trợ giúp pháp lý phục vụ công tác tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới; cấp 10 tủ sách pháp luật cho các đồn Biên phòng; phối hợp với các sở, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền 883 buổi cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới; trưng bày 24 pa-nô tuyên truyền, phát 2.000 tờ rơi về các quy định của Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Nghị định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền và các quy định về phòng chống ma túy, buôn bán tiền giả...

Ngoài ra, các đồn Biên phòng còn thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn và hoàn thiện câu lạc bộ tư vấn pháp luật, tổ hòa giải, tổ tư vấn tại chỗ ở các xã biên giới. 

Đến nay, 29/29 xã biên giới của tỉnh đã có câu lạc bộ tư vấn pháp luật để tư vấn và giải đáp những vấn đề liên quan đến pháp luật cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hiện nay, toàn tỉnh có 73 thôn, bản, 30 tập thể và 4.428 hộ đăng ký tự quản 366,861km/ 455,573km đường biên; 3.679 hộ đăng ký tự quản 149 cột mốc, 5 cọc dấu và 348 tổ tự quản với 2.041 thành viên đăng ký tự quản về an ninh trật tự...

Việc đẩy mạnh tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú đa dạng thời gian qua của Đồn Biên phòng Mường Pồn, đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới thuộc địa bàn đơn vị quản lý.

Quang Minh

Bình luận

ZALO