Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 28/11/2020 06:38 GMT+7

Phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ “tự chuyển hóa” trong vùng dân tộc thiểu số

Biên phòng - Một trong những thủ đoạn hết sức thâm hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” (“DBHB”) do các thế lực thù địch, phát động nhằm vào nước ta, là thúc đẩy “tự chuyển hóa” nội bộ ở các vùng dân tộc thiểu số (DTTS) - những nơi có tầm quan trọng chiến lược về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… Mục tiêu của chúng là tha hóa nhận thức của cán bộ, nhân dân, từ đó dễ bề gây rối loạn xã hội ở các vùng này. Vì vậy, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “tự chuyển hóa” trong vùng DTTS để chống phá Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng mang tính cấp bách hiện nay.

d9lk_6
Cán bộ BĐBP thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Tuấn Ngọc

“Trăm chiêu, nghìn kế”

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh ở các vùng DTTS và miền núi. Các chủ trương, chính sách này đã và đang phát huy hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống của đồng bào DTTS. Cũng từ sự thay đổi tích cực này, tuyệt đại đa số đồng bào DTTS càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tuy nhiên, bất chấp bộ mặt nông thôn miền núi ở các vùng DTTS ngày càng đổi mới, khởi sắc, do các thế lực thù địch, phản động đã xác định rõ, khu vực này là địa bàn chiến lược để thúc đẩy chiến lược DBHB, nên chúng sử dụng “trăm chiêu, nghìn kế” để đạt được mục tiêu khiến cán bộ, nhân dân các dân tộc “tự chuyển hóa”, làm cho nội bộ các địa phương bị chia rẽ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, quần chúng thiếu tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền…

Thực tế cho thấy, “tự chuyển hóa” ở mỗi con người trước hết và chủ yếu vẫn là về tư tưởng. Nhắm vào “mắt xích” này, ở các vùng DTTS, lợi dụng việc một bộ phận người dân thiếu thông tin, chưa hiểu đúng tình hình, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó, có chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch ra sức thổi phồng những tồn tại, khiếm khuyết trong quản lý, điều hành của một số địa phương để vu cáo chính quyền cưỡng ép, thu hồi đất đai, phân biệt đối xử, đàn áp đồng bào DTTS.

Mặc khác, chúng tăng cường các hoạt động kích động tư tưởng ly khai, rêu rao cái gọi là thành lập “Vương quốc Mông tự trị”, “Nhà nước Đề-ga độc lập”. Địa bàn mà chúng áp dụng thủ đoạn này là vùng Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Tây Bắc, đỉnh điểm xảy ra các vụ việc là vào thời gian đầu năm 2011, tại Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và trước đó là tháng 10-2004, tại các tỉnh Tây Nguyên.

Điều đáng lưu ý là do điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế nên một bộ phận người dân ở vùng miền núi, DTTS chưa nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nên bị chúng đẩy vào “vòng ngắm” của “cái bẫy” tự chuyển hóa trên nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội, đạo đức, lối sống, đặc biệt là giới trẻ. Không ít người trong số này đã có biểu hiện sùng bái, chạy theo văn hóa, lối sống thực dụng, hưởng thụ, đề cao chủ nghĩa cá nhân, xa rời cộng đồng, từ bỏ các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Nguy hiểm hơn, do bị dẫn dắt bới các đối tượng xấu, một số người đã lầm đường lạc lối, trở thành con rối, mù quáng tham gia các hoạt động gây mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Cần tích cực phòng ngừa

Theo phân tích của các chuyên gia, để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm thúc đẩy “tự chuyển hóa” trong vùng DTTS, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải kịp thời phát hiện và triệt tiêu các mầm mống, khả năng gây ra “tự chuyển hóa” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở vùng này. Như trên đã nói, “tự chuyển hóa” ở mỗi con người trước hết và chủ yếu vẫn là về tư tưởng ở nhiều cấp độ khác nhau, mà biểu hiện cao nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

Thực tế cho thấy, nếu tư tưởng chính trị “có vấn đề” sẽ gây ra nhiều hệ lụy tùy theo từng đối tượng và phạm vi tác động. Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động luôn đặt mục tiêu thúc đẩy “tự chuyển hóa” ở vùng DTTS, xem đó như một trọng tâm thực hiện chiến lược “DBHB”, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân ở vùng DTTS cần có nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của chúng. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải luôn vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự quản lý của Nhà nước, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

Về phía các cơ quan chức năng, cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh, chống những biểu hiện “tự chuyển hóa” ở vùng DTTS với phương châm giữ vững bên trong đi đôi với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, phát hiện kịp thời các nguy cơ “tự chuyển hóa” từ khi còn ở dạng mầm mống, từ đó đề ra các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giúp các tầng lớp nhân dân ở vùng DTTS hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn hiểm độc của các thế lực thù địch tìm cách thúc đẩy “tự chuyển hóa” nội bộ ta.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, trong công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị không để xảy ra thiếu sót, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Song song với đó, cần chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh để  bảo đảm sự “miễn dịch” trước những chiêu trò thúc đẩy “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ kết hợp với tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, không dao động tư tưởng trước những tình huống phức tạp xảy ra. Muốn vậy, phải đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách dân tộc, tôn giáo…

Tóm lại, như trên đã nói, hiện nay, các thế lực thù địch ráo riết thúc đẩy “tự chuyển hóa” nội bộ ở các vùng DTTS - những nơi có tầm quan trọng chiến lược về mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tuy nhiên, âm mưu của chúng có thực hiện được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chính cán bộ và nhân dân ở vùng này.

Nếu vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương được nâng cao về mọi mặt, đội ngũ cán bộ các cấp, các ban, ngành, đoàn thể được xây dựng, củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng bào các dân tộc đoàn kết một lòng, nâng cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu, thì âm mưu gieo rắc và thúc đẩy “tự chuyển hóa” nhằm làm tha hóa nhận thức của người dân, từ đó dễ bề gây rối loạn xã hội ở các vùng này chắc chắn sẽ bị thất bại.

Nguyễn Đình Hùng

Bình luận

ZALO