Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 16/04/2021 01:23 GMT+7

Phòng, chống sự phá hoại của các thế lực thù địch trong thời gian chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Biên phòng - Quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị triệt để lợi dụng để kích động, xuyên tạc, chống phá quyết liệt Đảng, Nhà nước cả về đường lối, chính sách và nhất là công tác nhân sự. Chính vì thế, ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có bài viết quan trọng để định hướng các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

nvgs_6
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Đắk Nông khóa X, Nhiệm kỳ 2015-2020

Một trong những nội dung rất quan trọng và cốt lõi trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp là việc chuẩn bị nhân sự. Đại hội có thành công hay không phụ thuộc một phần rất quan trọng vào việc chuẩn bị, quy hoạch, sàng lọc nhân sự có chặt chẽ, chu đáo, chính xác hay không. Vì thế, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội luôn thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận và cũng là mục tiêu của các thế lực thù địch tập trung phá hoại.

Cùng với những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong những năm đổi mới do Đảng lãnh đạo, sự dân chủ trong Đảng ngày càng được gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt đối với vấn đề chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho mỗi kỳ đại hội. Các quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn về các vị trí nhân sự chủ chốt của Đảng được ban hành chi tiết. Các thông tin về nhân sự chủ chốt, quy trình bỏ phiếu đều được công khai. Đó sẽ là những yếu tố quan trọng để đại hội Đảng các cấp thành công và làm thất bại sự chống phá của các thế lực phản động.

Thời gian gần đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, yêu cầu tổ chức Đảng các cấp phải làm thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự ngay trước thềm đại hội. Theo đó, các cấp ủy đương nhiệm phải chủ động sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người cơ hội chính trị, lập trường chính trị không đúng đắn, không vững vàng; thiếu quyết đoán, không dám làm, dám chịu trách nhiệm; xa dân, xa rời thực tiễn; cánh hẩu, bè phái; lợi ích nhóm trục lợi... 

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” nêu rõ: “Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh...”. Để định hướng cho các cấp ủy Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính...”. Như vậy, nội hàm của tiêu chuẩn cấp ủy khóa mới đã rõ, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và đảng viên ở mỗi chi bộ phải thực sự sáng suốt, khách quan lựa chọn những đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, công tâm, có năng lực công tác để giới thiệu vào cấp ủy mới?

Hiện nay, lợi dụng một số thiếu sót, sai phạm về công tác cán bộ, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội triệt để khai thác bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như tung tin thất thiệt, bé xé ra to nhằm giảm uy tín cán bộ, đảng viên. Đồng thời, ra sức cổ vũ cho những nhân vật có thể có lợi cho mục tiêu của chúng về phá hoại kinh tế, sai lệch đường lối, phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cá nhân... nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Không thể phủ nhận rằng, bên cạnh những cán bộ, đảng viên suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, cho sự nghiệp vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh thì còn không ít những cán bộ đã làm mất lòng tin của người dân với Đảng. 

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội. Làm được điều đó, chẳng những góp phần quan trọng vào việc thành công của đại hội Đảng các cấp; đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và toàn xã hội, mà còn làm cho các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị không có đất để lợi dụng kích động, xuyên tạc, chống phá.   

Hiện nay, các địa phương, các cơ quan, đơn vị đang khẩn trương, tích cực chuẩn bị các bước quy hoạch nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đảng viên trong chi bộ, bên cạnh việc sớm nhận diện, phát hiện, sàng lọc, thẩm định chặt chẽ nhân sự ngay từ đầu để ngăn chặn những kẻ cơ hội “chui” vào vị trí lãnh đạo các cấp, còn phải hết sức đề cao cảnh giác trước sự phá hoại của các thế lực thù địch. 

Lê Quý Hoàng

Bình luận

ZALO