Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 30/09/2023 06:33 GMT+7

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

Biên phòng - Với cách tiếp cận mới, đề tài “Phát huy vai trò của giảng viên trẻ ở các nhà trường Quân đội trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”, của nhóm tác giả đến từ Viện Khoa học Xã hội nhân văn Quân sự, Học viện Chính trị đã xuất sắc giành giải Nhất, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội (QĐ) lần thứ XVII, năm 2017. Phóng viên báo Biên phòng đã trò chuyện với Đại úy, Thạc sĩ (Ths) Trần Quốc Tuấn, Chủ nhiệm đề tài để hiểu rõ hơn thủ đoạn diễn biến hòa bình (DBHB) và cách phòng, chống.

hjct_7a
Đại úy, Ths Trần Quốc Tuấn và công trình nghiên cứu đạt giải Nhất, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XVII, năm 2017. Ảnh: Bích Nguyên

PV: Xuất phát từ nguyên do nào, anh và các cộng sự thực hiện đề tài nghiên cứu “Phát huy vai trò của giảng viên trẻ ở các nhà trường QĐ trong phòng, chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”?

Đại úy, Ths Trần Quốc Tuấn: Chúng tôi nhận thấy rõ, lĩnh vực tư tưởng, văn hóa luôn được các thế lực thù địch coi là “đột phá khẩu” để tác động vào lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên, trong đó có thanh niên QĐ và học viên các nhà trường trong QĐ.

Lực lượng nòng cốt trong các nhà trường QĐ là đội ngũ giảng viên. Hiện nay, do quá trình phát triển, tỉ lệ đội ngũ giảng viên trẻ ngày càng tăng, đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm ngày càng giảm do đến tuổi nghỉ chế độ, chính sách. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đòi hỏi các nhà trường QĐ phải tăng cường phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trẻ, nhằm tăng thêm lực lượng đấu tranh và dần thay thế cho các giảng viên đến tuổi nghỉ chế độ. Hơn nữa, trong tình hình mới, việc phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trẻ ở các nhà trường QĐ trong phòng, chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cần phải được tiến hành thường xuyên hơn. Do vậy, chúng tôi lựa chọn đề tài này để nghiên cứu.

PV: Chúng ta có thể nhận diện âm mưu, thủ đoạn DBHB hiện nay như thế nào?

Đại úy, Ths Trần Quốc Tuấn: Với âm mưu, thủ đoạn DBHB, các thế lực thù địch tập trung tạo ra “khoảng trống về ý thức hệ” trong xã hội Việt Nam, từ đó truyền bá tư tưởng phản động vào trong các tầng lớp nhân dân; làm phai mờ các giá trị văn hoá truyền thống và cách mạng, gieo rắc văn hóa phản động, suy đồi, biến văn  hóa Việt Nam thành “thuộc địa văn hóa” và dùng “đòn văn  hóa” để tiến công về chính trị, chuyển hóa chế độ XHCN.

Để thực hiện các âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền phản động, kẻ địch đã triệt để sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như sách, báo, phim ảnh, ca nhạc, băng hình, vô tuyến truyền hình, internet, văn hóa phẩm, giao lưu văn hóa để phá hoại trận địa tư tưởng của ta. Chúng cũng triệt để lợi dụng các con đường hợp tác văn hóa để tiếp xúc, mời các nhà văn, các đoàn nghệ thuật sang thăm, học tập, “trao đổi” văn hóa; đặc biệt chú ý tìm cách tiếp cận giới trẻ, văn nghệ sĩ, tác động làm cho họ nhanh chóng quên đi lý tưởng xây dựng một xã hội mới - Xã hội XHCN mà say mê với lối sống, văn hóa phương Tây.

PV: Theo anh, điều quan trọng nhất trong phòng chống thủ đoạn DBHB trên lĩnh vực tư tưởng là gì, và vai trò của các giảng viên trẻ quan trọng như thế nào trong “cuộc chiến” này?

Đại úy, Ths Trần Quốc Tuấn: Điều quan trọng nhất trong phòng chống  DBHB trên lĩnh vực tư tưởng là mọi người đều phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phải trả lời được câu hỏi “tại sao chúng lại chống phá ta?” và “tại sao chúng lại chống phá ta mạnh nhất trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa?”. Phải chăng, lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là cội nguồn bản chất của Đảng, của việc giữ vững định hướng XHCN! Khi có câu trả lời đúng, ta sẽ hiểu đúng và hành động đúng.

Tôi cho rằng, giảng viên trẻ có vai trò rất quan trọng đối với công tác phòng, chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Nói như vậy, bởi giảng viên trẻ ở các nhà trường QĐ là lực lượng giảng dạy, trực tiếp trang bị cho học viên hệ thống những tri thức chung và tri thức khoa học quân sự. Từ đó, hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học để học viên có thể nhận biết các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch đang chống phá cách mạng nước ta. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên trẻ còn trực tiếp bồi dưỡng, trang bị cho học viên cách đấu tranh, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn, ảnh hưởng của “DBHB”.

Bên cạnh đó, giảng viên trẻ ở các nhà trường QĐ tham gia phòng, chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thông qua nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Cùng với đó, các giảng viên trẻ ở các nhà trường QĐ thông qua hoạt động thực tiễn như: Viết báo, sử dụng mạng xã hội trên không gian mạng, tham gia các hoạt động đoàn thể với địa phương và các cơ quan ngoài QĐ... trực tiếp phát hiện, phòng, chống ảnh hưởng tiêu cực của chiến lược “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, vai trò của QĐ.

PV: Theo anh, cần làm gì để trang bị kiến thức phòng chống DBHB cho cán bộ, chiến sĩ trong QĐ, nhất là những cán bộ trẻ?

Đại úy, Ths Trần Quốc Tuấn: Theo tôi, trước tiên, phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ trẻ có lập trường, tư tưởng vững vàng để “miễn nhiễm” trước mọi thủ đoạn tấn công của kẻ thù. Cùng với đó, các cơ quan chức năng (đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị) phải làm tốt công tác thông tin về các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Cần phân định rạch ròi giữa thông tin được phổ biến và thông tin không được phổ biến rộng rãi, tránh tình trạng nội dung cần và được phép tuyên truyền không đến được với cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, cần giới thiệu các blog chuyên về đấu tranh tư tưởng, lý luận để mọi người hiểu rõ hơn về thủ đoạn, luận điệu của kẻ thù.

PV: Xin cảm ơn anh!

Bích Nguyên (thực hiện)

Bình luận

ZALO