Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 01:46 GMT+7

Phong cách làm báo vì lợi ích đất nước và nhân dân của Bác Hồ

Biên phòng - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng đổi mới đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã và đang là nguồn đề tài vô tận để sáng tạo những tác phẩm báo chí rung động lòng người, bồi đắp phẩm chất và phong cách người làm báo cách mạng. Thấm nhuần lời dạy của Người, 94 năm qua, nền báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh, ngày một đổi mới, đồng hành cùng đất nước.

kmn4_3a
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các đại biểu dự Ðại hội Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ ba. Ảnh: Tư liệu

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo cũng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, cho nên hơn ai hết, nhà báo phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với đất nước. Mỗi khi đặt bút viết hay làm bất kỳ công việc gì, nhà báo cũng phải luôn tự đặt cho mình câu hỏi: Vì ai mà làm? Làm với mục đích gì? Phục vụ ai? Việc trau dồi, rèn luyện cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ và phẩm chất  đạo đức là đòi hỏi tất nhiên của nhà báo - người chiến sĩ cách mạng để đáp ứng yêu cầu của những nhiệm vụ công tác quan trọng, nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Bởi vậy, người làm báo phải “cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của báo chí, người làm báo cách mạng phải dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén chiến đấu cho mục đích vẻ vang của cách mạng, chứ không phải làm báo để “lưu danh thiên cổ”.

Đối với nhà báo, Người quan niệm, gần dân trước hết là phải đi sâu, đi sát vào thực tiễn cuộc sống của nhân dân. Điều này đối lập với hành vi quan liêu, xa dân, viết những điều dân không hiểu, không muốn đọc, không muốn nhớ. Chỉ với một chi tiết nhỏ, nhưng nếu nhà báo không chú ý, không gần dân thì khó có thể viết hay, viết sát với cuộc sống của dân. Tiếp đến, người làm báo phải viết những bài báo hợp lòng dân, phản ánh những vấn đề thiết thực với nhân dân như: Họ cần cái gì, muốn nghe, muốn biết cái gì, ham chuộng cái gì...

Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết đều phải tỏ rõ tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng. Muốn thế, người làm báo phải học cách tìm tài liệu trong dân, phải biết cách lắng nghe, phải biết cách hỏi, phải đến tận nơi, để tận mắt trông thấy; và khi viết thì cần phải viết một cách phổ thông, dễ hiểu, giản đơn mà rõ ràng hợp với trình độ nhân dân. Bởi vì, đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. 

Người nhắc nhở không nên viết “tràng giang đại hải”, “dây cà ra dây muống” lãng phí giấy mực, thời gian, tiền của. Phân tích một cách sâu sắc về lý do phải viết ngắn gọn, Người viết: “Trình độ của đại đa số đồng bào ta không cho phép đọc dài, điều kiện giấy mực của ta không cho phép viết dài và in dài, thời giờ của ta, người lính đánh giặc, người dân đi làm không cho phép xem lâu. Vì vậy, nên viết ngắn chừng nào tốt chừng ấy”. Muốn viết ngắn gọn, dễ hiểu thì người làm báo phải làm gì? Người cũng chỉ rõ: Đó là phải học cách nói của quần chúng, thì khi nói, khi viết mới lọt tai quần chúng. Viết xong một bài thì phải tự mình đọc kỹ, xem đi xem lại nhiều lần để sửa chữa những từ ngữ khó hiểu, mập mờ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân làm chủ. Người làm báo từ Trung ương đến địa phương đều là đầy tớ của nhân dân, đều phải một lòng, một dạ phục vụ nhân dân. Tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam năm 1962, Người chỉ rõ: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Nhân dân chính là đội ngũ công chúng đông đảo nhất, gần gũi nhất của báo chí, do đó, nhà báo phải có ý thức phục vụ nhân dân một cách chân thành nhất, tận tâm nhất. Đó chính là lý do và giá trị tồn tại lâu dài của một bài báo, một tờ báo và cả một nền báo chí chân chính. 

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, Đảng ta luôn coi báo chí là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh cách mạng, là công cụ sắc bén để tuyên truyền và vận động nhân dân. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và gìn giữ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác báo chí phù hợp với tình hình thực tiễn cách mạng và hội nhập.

Đội ngũ những người làm báo, viết báo Cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã và đang được thừa hưởng tài sản vô giá của người làm báo cách mạng, luôn luôn chú trọng nhiệm vụ chính trị, bám sát tôn chỉ mục đích, tạo đồng thuận xã hội; kiên quyết loại bỏ tình trạng chạy theo yếu tố thương mại, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đưa tin một chiều, giật gân, câu khách, gây bức xúc xã hội.

1xwm_3c
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người làm báo cách mạng không những phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giàu bản lĩnh chính trị mà còn chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Ảnh: Lê Hoàng

Kỷ niệm 94 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Năm 2019 cũng là năm trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hơn lúc nào hết, đội ngũ những người làm báo Việt Nam càng phải phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; luôn xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. 

Nguyễn Văn Thanh

Bình luận

ZALO