Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 28/02/2024 01:43 GMT+7

Phối hợp toàn diện, hiệu quả trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP

Biên phòng - Qua 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP tại tỉnh Quảng Ninh, công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia luôn được giữ vững, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về quốc gia, quốc giới và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của BĐBP được phát huy lên một tầm cao mới. Có được kết quả đó là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, sâu sắc, toàn diện, hiệu quả giữa lực lượng BĐBP với các sở, ngành trong thực hiện Pháp lệnh. Nhân dịp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị xung quanh vấn đề phối hợp giữa các sở, ngành với BĐBP trong tổ chức thi hành Pháp lệnh BĐBP.

5b5

Đại tá Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh: “Trong hơn 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an và BĐBP Quảng Ninh đã duy trì, phối hợp chặt chẽ, sâu sắc và toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới. Hai bên đã phối hợp hiệu quả trong nắm tình hình, trao đổi thông tin, thống nhất tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới. Hai lực lượng đã tham gia xây dựng, triển khai nhiều quy chế, cơ chế, kế hoạch phối hợp liên ngành cũng như giữa hai lực lượng, như Quy chế phối hợp theo quy định của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; thường xuyên tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh địa bàn biên giới; trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự khu vực biên giới, nhất là quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú địa bàn biên giới. Ngoài ra, hai lực lượng còn phối hợp hiệu quả trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh”.

5c5

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái: “UBND thành phố Móng Cái đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan chức năng quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện. Ngay sau khi ban hành Pháp lệnh BĐBP và văn bản hướng dẫn thi hành, UBND thành phố Móng Cái xây dựng nghị quyết, kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị BĐBP đứng chân trên địa bàn triển khai thực hiện Pháp lệnh đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản. Thực hiện kế hoạch tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới đất liền giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 2 cặp thôn - thôn hai bên biên giới kết nghĩa với nhau và tất cả các đồn Biên phòng kết nghĩa với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc”.

5d5

Đồng chí Nguyễn Văn Hường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh: “Việc phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm được hai lực lượng Hải quan - BĐBP chú trọng quan tâm thực hiện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Hải quan và BĐBP được quy định tại Luật Hải quan và Pháp lệnh BĐBP ngày 28-3-1997, Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh BĐBP thống nhất ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 5000/QC-TCHQ-BTLBĐBP ngày 20-9-2012 về việc phối hợp giữa Hải quan và BĐBP trong công tác quản lý, kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và các loại tội phạm: Xâm phạm an ninh biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn bán, vận chuyển trái phép các loại vũ khí, ma túy, chất nổ, chất cháy, văn hóa phẩm độc hại và các loại hàng cấm khác ở khu vực biên giới đất liền, trên biển”.

5a5

Đồng chí Huỳnh Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh: “Xuất phát từ nhận thức xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nghĩa vụ của toàn dân; các cơ quan, tổ chức và mọi công dân đều phải có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và góp phần xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện. Những năm qua, với vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh BĐBP năm 1997 và các văn bản pháp luật khác về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, biển đảo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho mọi người dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh. BĐBP tỉnh luôn tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành và các nhiệm vụ được giao của thành viên trong Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. Công tác phối hợp giữa BĐBP tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể; phối hợp giữa các đồn Biên phòng với chính quyền các địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo luôn được Sở Tư pháp và các ngành, địa phương đánh giá cao”.

Trần Đức

Bình luận

ZALO