Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 07:47 GMT+7

Phối hợp phát triển văn hóa đọc cho chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới biển Đà Nẵng

Biên phòng - Ngày 18-11, tại Đà Nẵng, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng tổ chức Lễ Ký kết chương trình phối hợp về việc phát triển văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân khu vực biên giới thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2022.

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng và Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2022. Ảnh: Trúc Hà

Theo đó, chương trình phối hợp tập trung vào các nội dung: Triển khai hoạt động Thư viện lưu động - Đa phương tiện “Ánh sáng tri thức” và kết hợp công tác luân chuyển sách, báo tại các đồn, trạm Biên phòng; phát triển hệ thống tủ sách pháp luật, mô hình phòng đọc khu dân cư văn hóa biển, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP và nhân dân, phục vụ nhu cầu học tập của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; Tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ, chiến sĩ phụ trách công tác thư viện và tủ sách pháp luật; Tổ chức các hoạt động sự kiện liên quan đến phát triển văn hóa đọc tới các trạm kiểm soát biên phòng và tủ sách pháp luật khu dân cư văn hóa biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Quyết định số 4685/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2014-2021.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng đề xuất, kiến nghị với UBND thành phố Đà Nẵng, các Ban, ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn lực cần thiết để tăng cường các hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị nhằm đẩy mạnh các hoạt động học tập trên địa bàn thành phố.

Cũng tại lễ ký kết, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng và Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng cùng thông qua Kế hoạch tổ chức Tuần lễ khuyến đọc “Sách và cộng đồng” lần thứ II, năm 2020, dự kiến được tổ chức tại Đồn Biên phòng Phú Lộc, trong ngày 12 và 13-12-2020.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO