Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 23/05/2024 08:00 GMT+7

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính

Biên phòng - Chiều 30-5, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC các bộ, ngành, địa phương (PAR INDEX 2016).

truong-hoa-binh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nêu rõ, bước vào nhiệm kỳ mới, Chính phủ đã chủ trương đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa CCHC với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát TTHC. Thủ tướng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC, thành lập Tổ công tác của Thủ tướng đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế đã có bước chuyển biến tích cực, Chính phủ đã cơ bản chấm dứt được tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Văn phòng Chính phủ đã rà soát, xác định các dịch vụ hành chính công có thể cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 và đưa vào vận hành, khai thác hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Các lĩnh vực như thuế, công thương, giao thông vận tải, bảo hiểm y tế, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông có nhiều chuyển biến tích cực. “Những địa phương có điều kiện tương tự như Quảng Ninh cần đề xuất việc xây dựng mô hình thí điểm trung tâm hành chính công cấp tỉnh để Bộ Nội vụ tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền. Khi có được mô hình này rồi cần có kết nối với Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tạo sự đồng bộ và thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận với cơ quan hành chính Nhà nước”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như nhiều quy định vẫn còn bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC chưa đồng bộ. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhiều nơi còn hình thức. Các trung tâm hành chính công cấp tỉnh chưa có mô hình thống nhất…

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên cơ sở kế hoạch và mục tiêu đề ra. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho trong lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của từng cá nhân trong cơ quan; xây dựng Chính phủ điện tử gắn với CCHC. Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Trong quý III tới, Văn phòng Chính phủ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử. Phát huy vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng tại các bộ, ngành, địa phương trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC hằng năm của Bộ Nội vụ công bố, các ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, rà soát, xác định rõ những điểm mạnh, yếu kém trong CCHC của đơn vị mình để có giải pháp thực hiện hiệu quả công tác này…

B.P

Bình luận

ZALO