Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 21/03/2023 09:18 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước

Biên phòng - Ngày 23-9, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Thông báo số 317/TB-UBTVQH14 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước đối với đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh.

5ba8659545571455ef001267
Quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Nội dung nêu rõ, căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ Quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo: Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Theo: Văn phòng Quốc hội

Bình luận

ZALO