Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 17/04/2024 02:55 GMT+7

Phiên họp cuối năm của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng

Biên phòng - Sáng 23-11, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng chủ trì Phiên họp cuối năm 2021 của Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Năm 2021, công tác TĐKT và phong trào thi đua Quyết thắng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương và các cuộc vận động của các cấp, các ngành với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không ngừng khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh (nhất là phòng chống đại dịch Covid-19), khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của toàn quốc.

Trong gian khó, hiểm nguy, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” luôn ngời sáng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Quân đội và lực lượng Dân quân tự vệ cả nước được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền về điển hình tiên tiến được tiến hành chặt chẽ, kịp thời đã tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và toàn quân vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu, Hội đồng TĐKT tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tiến hành công tác TĐKT chặt chẽ, đồng bộ, sát thực tiễn, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc, các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung thi đua và tiến hành công tác khen thưởng; thực hiện tốt “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Cùng với đó, công tác huấn luyện, đào tạo chiến sĩ mới phải thích ứng với trạng thái bình thường mới, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO