Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 22/04/2021 06:19 GMT+7

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2016

Biên phòng - Trong 2 ngày từ 30-6 đến 1-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2016; trong đó, sáng ngày 30-6 thảo luận về xây dựng pháp luật, chiều 30-6 và ngày 1-7 họp trực tuyến với sự tham gia của Lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về xây dựng pháp luật, Chính phủ đã nghe báo cáo, thảo luận về: tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý II năm 2016; dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)...

Phát biểu kết luận nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, nhất là Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Văn phòng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật, trong đó đã ban hành 49/50 nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời hoan nghênh sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), các tổ chức, đoàn thể, các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, truyền thông, chuyên gia, người dân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, trách nhiệm giúp các cơ quan chủ trì trong quá trình soạn thảo và hoàn thiện các văn bản pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, pháp luật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; bố trí cán bộ, phân công rõ người chủ trì, phối hợp, chịu trách nhiệm chính; yêu cầu Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh thẩm tra văn bản; yêu cầu các Bộ ngành tăng cường bố trí cán bộ pháp chế; ưu tiên nội dung thảo luận xây dựng thể chế trong các cuộc họp giao ban định kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh vừa phải bảo đảm tiến độ, vừa phải bảo đảm chất lượng các văn bản pháp luật. Trong xây dựng, ban hành các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, Thủ tướng yêu phải nghiêm túc thực hiện quan điểm doanh nghiệp được làm những việc mà pháp luật không cấm. Cắt giảm triệt để giấy phép con theo đúng tinh thần đổi mới của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; khẳng định, sự đổi mới này rất quan trọng đối với việc giải phóng sức sản xuất, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, loại bỏ tư duy cũ vốn đang kiềm chế sự phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trong phiên họp trực tuyến với các địa phương về kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương đã nghe và thảo luận về: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016, những khó khăn, thách thức và một số kiến nghị, giải pháp thời gian tới; Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2016; Báo cáo về tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo đánh giá tác động, ảnh hưởng sự kiện Vương quốc Anh rời khỏi EU đến nền kinh tế Việt Nam;…

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương thống nhất nhận định, tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; lãi suất tương đối ổn định và có xu hướng giảm; tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định; huy động vốn đầu tư phát triển đạt nhiều kết quả tích cực; thu hút vốn FDI tăng cao hơn nhiều so với năm trước; phát triển doanh nghiệp có bước chuyển biến mạnh mẽ; các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực; an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm;…

Tuy nhiên, nhiều thành viên Chính phủ, lãnh đạo địa phương cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế phục hồi chậm; tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; lạm phát được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có khả năng tăng cao trở lại; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt thấp hơn mục tiêu đề ra; việc phòng chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái còn nhiều yếu kém; đời sống nhân dân ở các vùng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị ô nhiễm môi trường biển, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn;…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là phiên họp Chính phủ trực tuyến đầu tiên với các địa phương trên toàn quốc sau khi Chính phủ được kiện toàn; các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đề ra các giải pháp cần thiết phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 mà Trung ương và Quốc hội đã giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần chủ đạo mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nêu tại 2 phiên họp Chính phủ thường kỳ trước để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện - Đó là quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển; Chính phủ trong sạch, liêm chính, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoạt động với tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, phải tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn, người dân có thể làm những gì mà pháp luật không cấm. Tập trung hơn nữa cho công tác cải cách thể chế, xây dựng chính sách; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường minh bạch và trách nhiệm thực thi công vụ; hạn chế tối đa, tiến tới xóa bỏ cơ chế xin - cho ở tất cả các ngành, lĩnh vực; tránh lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm giải quyết, không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên; thực hiện tốt công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết những vấn đề liên ngành, liên vùng.

Đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực; những gì thị trường làm tốt hơn thì để thị trường làm thay vì Nhà nước; coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong tăng trưởng, tạo việc làm cho người lao động.

“Tôi đề nghị các thành viên Chính phủ, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo nêu trên. Việc tăng cường kỷ luật kỷ cương phải được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách hàng đầu của Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề; đòi hỏi từng địa phương, bộ ngành với tinh thần đổi mới, chủ động, năng động sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả lĩnh vực theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần chung là phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, của các ngành các cấp và cộng đồng doanh nghiệp; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn thách thức; phát huy dân chủ, năng động sáng tạo, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường kỷ luật kỷ cương; nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, thượng tôn pháp luật gắn với phát huy dân chủ sẽ tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, thanh tra, giám sát, thống kê, báo cáo. Có chế tài xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai, thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh thông qua tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cả trước mắt và trong trung và dài hạn.

Tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, trong đó hết sức lưu ý rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; ban hành các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; xóa triệt để giấy phép con.

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và xã hội hóa, tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ưu tiên của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có kế hoạch, lộ trình cụ thể đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành, trong đó thể hiện rõ chủ trương tăng tỷ lệ vốn bán ra, bán cả doanh nghiệp lãi cao, bán hết phần vốn nhà nước đối với doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và các Bộ, ngành liên quan điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, phối hợp linh hoạt với chính sách tài khóa và các chính sách, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (dưới 5%), đồng thời thúc đẩy tăng trưởng, kích thích người dân đưa vốn vào sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất; tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho một số lĩnh vực, nhóm ưu tiên (xuất khẩu, ngư dân, nông dân...).

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính – NSNN, phấn đấu vượt thu, bảo đảm các chỉ tiêu chi, bội chi NS; chú trọng tạo chuyển biến rõ nét chống thất thu, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế và trong hoàn thuế; tập trung cải cách thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các vi phạm. Tháo gỡ vướng mắc về chính sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, gắn với kiểm soát chặt chẽ chi NSNN. Triệt để chi tiết kiệm thường xuyên, nhất là hội nghị, hội thảo, lễ hội, đi nước ngoài, xây trụ sở, điện nước... Rà soát các quy định, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn trái phiếu CP, vốn đầu tư từ NSNN.

Về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường các Bộ ngành liên quan chỉ đạo làm tốt công tác người có công, đền ơn đáp nghĩa, nhất là trong dịp kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm. Phát triển mạnh thị trường lao động, gắn kết cung cầu. Quản lý tốt lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; mở rộng nhanh bao phủ bảo hiểm y tế; triển khai việc đấu thầu thuốc tập trung; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện Trung ương và tuyến cuối; ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh và cải cách thủ tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh...

Thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổ chức tốt các kỳ thi và tuyển sinh trong năm học 2016 – 2017 (thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016), khắc phục những bất cập của kỳ thi trước, nhất là trong khâu tuyển sinh.

Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, nhất là đất đai. Tăng cường kiểm tra thực hiện pháp luật về môi trường. Kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Chủ động cung cấp thông tin về các sự cố môi trường một cách chính xác, kịp thời. Triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu (cả giải pháp công trình và phi công trình).

Về quốc phòng, an ninh, Thủ tướng Chính phủ lưu ý cần theo dõi sát, nắm chắc tình hình, chủ động trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và lợi ích quốc gia. Bảo vệ các hoạt động kinh tế biển và quyền lợi của ngư dân. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, kích động gây rối; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường phòng chống các loại tội phạm, cháy nổ và bảo đảm an toàn giao thông.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và những vấn đề xã hội quan tâm. Đề cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin truyền thông, báo.

B.P​​

Bình luận

ZALO