Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 02:54 GMT+7

Phiên họp 6 tháng đầu năm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng

Biên phòng - Chiều 26/6, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2023. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Phiên họp.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Hồng Pha

Công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều tiến bộ. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực, chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác được triển khai tích cực, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ.

Công tác khen thưởng, nhân rộng, tôn vinh điển hình tiên tiến được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, đột xuất, khen thưởng trong diễn tập, hội thao, hội thi.

Tại phiên họp, Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng đã bỏ phiếu tín nhiệm xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đối với 7 tập thể và 7 cá nhân.

Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu tại Phiên họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”; nỗ lực phấn đấu, phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, kịp thời thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt “Ba đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở đơn vị. Thực hiện quyết liệt các giải pháp, khắc phục khâu yếu mặt yếu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; dân chủ, công khai công tác TĐKT; đặc biệt chú ý khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất, những nhân tố điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng các cấp; trong đó, làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng trong năm 2024. Tiến hành tổng kết công tác thi đua quyết thắng năm 2023 và xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác thi đua quyết thắng năm 2024 kịp thời, chất lượng tốt.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO