Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 03:03 GMT+7

Phê duyệt Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2023 - 2025

Biên phòng - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 748/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2023 - 2025.

Bộ đội Công binh tiến hành xử lý, thu gom bom mìn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Pha

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế để giảm thiểu những ảnh hưởng của bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an toàn cho nhân dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tại nạn bom mìn và giúp đỡ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng bảo đảm đúng pháp luật Việt Nam và các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Theo Kế hoạch, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; Ban Chỉ đạo 701 chỉ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ trên toàn quốc, xây dựng Chiến lược quốc gia về tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO