Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 07:49 GMT+7

Phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Biên phòng - Ngày 9-4, Quốc hôi (QH) biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Với 92,91% tổng số đại biểu QH đồng ý, Nghị quyết đã được thông qua.

6feb_201604041127590712-dsc-6500
Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH, trình bày trước QH báo cáo tiếp thu giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH. Ảnh: Văn Bình 

Trước đó, ngày 4-4, Chủ tịch nước đã trình bày trước QH Tờ trình số 01/TTr-CTN-M ngày 7 tháng 3 năm 2016 về việc phê chuẩn công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (sau đây gọi tắt là Công hàm Thỏa thuận). Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ đã báo cáo QH về những nội dung cụ thể của việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận. Đã có 3 lượt ý kiến đại biểu phát biểu tại hội trường.

Sau khi nghe Tờ trình của Chủ tich nước các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường. Theo đó, có ý kiến đại biểu Quốc hội còn cân nhắc về sự cần thiết phê chuẩn Công hàm thỏa thuận. Theo ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH, việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận sẽ tạo điều kiện cho công dân hai nước nhập, xuất cảnh trên lãnh thổ của nhau, giảm chi phí và thời gian đối với người dân cũng như cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, phù hợp với mức độ quan hệ đối tác toàn diện ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và nguyên tắc đối đẳng, có đi có lại giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế.

Việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận đã tuân thủ trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định của Hiến pháp năm 2013 cũng như Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Công hàm Thỏa thuận cũng phù hợp với những nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi và những nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế, phù hợp với lợi ích quốc gia và đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với nội dung của Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận, một số đại biểu có ý kiến đề nghị bổ sung điều khoản xác định rõ Công hàm Thỏa thuận này được áp dụng trực tiếp toàn bộ hay một phần để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 32 của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, đồng thời quy định cơ quan có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành. Theo ông Trần Văn Hằng, Ủy ban thường vụ QH nhận thấy ý kiến trên là xác đáng và xin được tiếp thu thể hiện như trong Điều 2 của dự thảo Nghị quyết: “Áp dụng trực tiếp các nội dung quy định tại Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.

Viết Hà

Bình luận

ZALO