Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 17/06/2021 02:55 GMT+7

Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ đạt đa mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Biên phòng - Ngày 15-5, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 45, dưới sự điều hành của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày Tờ trình Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Ảnh: Quốc hội

Trình bày Tờ trình Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, việc xây dựng chương trình là cần thiết; tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình sẽ cơ bản giải quyết được những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc hiện nay. Đáp ứng mong đợi của đồng bào DTTS. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN phát triển nhanh, bền vững; tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững; giải quyết căn cơ hơn một số bức xúc của người DTTS sinh sống ở vùng đồng bào DTTS&MN. Chương trình sẽ đạt được đa mục tiêu về kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; đối ngoại; bảo vệ môi trường, sinh thái và đa dạng sinh học; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, để củng cố và nâng cao niềm tin của đồng bào các DTTS đối với Đảng và Nhà nước; tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện cơ quan thẩm tra, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết, Thường trực Hội đồng Dân tộc thống nhất về sự cần thiết đầu tư Chương trình MTQG để thể chế hóa Kết luận số 65-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18-11-2019 của QH “Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030”. Các dự án được nêu trong Chương trình MTQG đã cơ bản bám sát theo nội dung Nghị quyết số 88. Tuy nhiên, có một số dự án, hợp phần có mục tiêu, đối tượng, nội dung trùng lắp, sẽ gây khó khăn trong lập kế hoạch, triển khai thực hiện, thanh quyết toán nguồn vốn… chưa bảo đảm yêu cầu Nghị quyết số 88 của QH, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cơ cấu lại các tiểu dự án, các hợp phần và có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ QH đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ trong một thời gian ngắn đã hoàn thiện Tờ trình về Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 sẽ đạt được đa mục tiêu về kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh. Ảnh: Danh Anh

Quan tâm đến nội dung về kinh phí thực hiện chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của QH cho rằng, nguồn vốn mà Chính phủ đề xuất không lớn, nhưng những mục tiêu đề ra lại khá lớn, nhiều và tản mác. Do vậy, cần phải nghiên cứu kỹ để đảm bảo được tính khả thi, nếu không huy động nguồn lực xã hội cùng thực hiện. Ngoài ra, khi quy định về các mục tiêu trong Chương trình cần chú ý đến đặc thù dân tộc, nhất là vấn đề bảo tồn văn hóa của đồng bào DTTS&MN.

Phát biểu kết thúc nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ việc xây dựng chương trình, nội dung chương trình mà Chính phủ đề ra. “Chính phủ sớm hoàn thiện bộ tiêu chí phân định vùng DTTS&MN theo Nghị quyết của Quốc hội để xác định chính xác phạm vi thực hiện chương trình. Cùng với đó, bổ sung các giải pháp cơ bản để thực thiện chương trình trong thực tiễn” - Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị.

Danh Anh

Bình luận

ZALO