Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/07/2021 12:33 GMT+7

Phát triển thương mại miền núi, hải đảo gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng, biên giới quốc gia

Biên phòng - Đó là một trong những định hướng của Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 13-7-2021, tại Quyết định số 1162/QĐ-TTg. Trong đó, phấn đấu đến 2025 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về sản phẩm tiềm năng, lợi thế về biển đảo… 

Hiện, các mặt hàng tại chợ phiên Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Bích Nguyên

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 là chương trình đặc thù, hết sức cần thiết nhằm xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, thu hẹp khoảng cách về phát triển thương mại của khu vực này với các vùng miền khác, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực này.

Chương trình được xác định thực hiện trên phạm vi 287 huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thuộc 48 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đạt mức tăng trưởng 9%-11% hàng năm; Phát triển các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của khu vực.

Khuyến khích, phát triển thương nhân, doanh nghiệp có năng lực thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, mỗi năm tăng trung bình 8%-10% trong giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về cơ chế, chính sách cho phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thống nhất, đồng bộ.

Phấn đấu đến 2025, đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về sản phẩm tiềm năng, lợi thế về biển đảo…

Chương trình tập trung chủ yếu vào các hoạt động như: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; Xây dựng mô hình phát triển các mặt hàng tiềm năng lợi thế; Phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của khu vực gắn với hoạt động du lịch biển, đảo; Phát triển đội ngũ thương nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn; Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; Phát triển năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phát triển thương mại và Thông tin, tuyên truyền về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Chương trình đã đưa ra một số định hướng phát triển, cụ thể: Xây dựng mô hình phát triển thương mại theo cấu trúc thương mại trên địa bàn xã, thị trấn và tổ chức loại hình thương mại đặc thù của từng địa bàn.

Tổ chức mạng lưới kinh doanh theo ngành hàng nông sản, vật tư nông nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội miền núi; phát triển chợ đầu mối nông sản tại vùng sản xuất tập trung.

Khuyến khích phát triển các loại hình thương mại tư nhân, hộ kinh doanh; chú trọng phát triển thương mại gắn với tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; phát triển thương mại miền núi vùng sâu, vùng xa và hải đảo gắn liền với bảo vệ an ninh quốc phòng, biên giới quốc gia.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO