Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/03/2023 05:18 GMT+7

Phát triển Công nghiệp Quốc phòng tự lực, lưỡng dụng, hiện đại

Biên phòng - Chiều 3/2/2023, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục năm 2023.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Pha

Năm 2022, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp sáng tạo và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển Công nghiệp Quốc phòng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ công nghệ lõi, nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất nhiều chủng loại trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh sản phẩm quốc phòng bảo đảm ngày càng đa dạng, lưỡng dụng, chất lượng, tạo được niềm tin đối với người sử dụng, đóng góp tích cực vào phục vụ dân sinh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển Công nghiệp Quốc phòng và thương mại quân sự. Bên cạnh đó, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, báo cáo Bộ Chính trị ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 về phát triển Công nghiệp Quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Pha

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; các chương trình, đề án, quy hoạch xây dựng, phát triển Công nghiệp Quốc phòng…

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; rà soát, tổng hợp, đề xuất xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Công nghiệp Quốc phòng; triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác Công nghiệp Quốc phòng với các nước trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội trong nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các sản phẩm phục vụ hiệu quả nền kinh tế quốc dân và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp Công nghiệp Quốc phòng và hồ sơ năng lực mạnh để tham gia vào các chương trình, dự án lớn của quốc gia; tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức hiệu quả xúc tiến thương mại, quảng bá và xuất khẩu sản phẩm Công nghiệp Quốc phòng; xây dựng đề án triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2024 khoa học, chặt chẽ…

Hồng Pha

Bình luận

ZALO