Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 30/07/2021 02:29 GMT+7

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số

Biên phòng - Tại cuộc họp ngày 24-6 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là BCĐ), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ đã nhấn mạnh như vậy.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp của BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ảnh: CTV

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, nội dung chủ yếu của Chương trình gồm 10 dự án thành phần đó là: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào; chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; đầu tư tạo sinh kế bền vững; truyền thông, vận động trong vùng đồng bào DTTS, giám sát và đánh giá việc tổ chức thực hiện.

Mục tiêu của Chương trình là thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025, tối thiểu là 147.052 tỷ đồng. Căn cứ kết quả thực hiện giai đoạn 1, Chính phủ trình Quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp tốt hơn nữa, quyết tâm hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị để có thể triển khai thực hiện chương trình ngay từ tháng 10-2021.

Trong đó, tập trung triển khai một số nội dung trong tâm, tiếp tục hoàn thiện thể chế và các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch thực hiện và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện chương trình giai đoạn 5 năm và năm 2021 theo Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt chú trọng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để khuyến khích, huy động thêm các nguồn lực từ quốc tế và xã hội để thực hiện chương trình trên cơ sở các quy định pháp luật cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, quản lý chặt chẽ về tài nguyên, môi trường, đất đai…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức tham gia thực hiện chương trình; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phổ biến, giới thiệu các mô hình tốt, kinh nghiệm hay để áp dụng điểm trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi, từng bước nhân rộng ra toàn vùng.

“Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của bà con đồng bào các DTTS, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, góp vốn đầu tư công là “vốn mồi” để kêu gọi đầu tư toàn xã hội. Có cơ chế khuyến khích khởi nghiệp, đào tạo nghề cho phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Các ngân hàng tích cực vào cuộc để cho người dân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các ban, ngành để chương trình này thực sự hiệu quả, đời sống đồng bào DTTS và miền núi ngày càng được nâng cao” - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

V.H

Bình luận

ZALO