Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/12/2023 05:46 GMT+7

Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022):

Phát huy ý chí tự lực, tự cường trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Biên phòng - Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đồng thời đánh dấu mốc son chói lọi cho cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu của nhân dân ta. Đất nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đập tan hoàn toàn bộ máy quân sự của chính quyền tay sai được xếp vào loại mạnh nhất Đông Nam Á, giải tán ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập, dân tộc và CNXH.

Xe tăng của Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy quyền Sài Gòn vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 30-4-1975. Ảnh: TTXVN

Đại thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975 là thành quả kỳ diệu của cuộc kháng chiến của dân tộc ta. Đánh giá tầm vóc và ý nghĩa thời đại của sự kiện lịch sử trọng đại này, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12-1976) khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Thắng lợi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ, vô cùng gian khổ nhưng hết sức vẻ vang đó chính là chống lại mưu đồ đen tối của đế quốc Mỹ xâm lược, không chỉ muốn áp đặt ách thống trị thực dân cả kiểu cũ lẫn kiểu mới, mà còn muốn đưa đất nước ta trở lại “thời kỳ đồ đá”. Đại thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi của trí tuệ con người, của sức mạnh con người, niềm tin sắt đá của cả một dân tộc anh hùng, thắng lợi của sự nghiệp chính nghĩa được dẫn dắt bởi một đường lối và nghệ thuật lãnh đạo tài tình, sáng suốt của một Đảng cách mạng kiên cường.

Bài học có ý nghĩa sâu sắc của sự thành công và thắng lợi nêu trên là chúng ta đã tạo được ý chí đồng thuận xã hội rộng lớn trước mọi chủ trương, quyết sách thể hiện hợp lòng dân - ý Đảng, lấy dân làm gốc, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là chủ thể của quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nhờ đó, sức mạnh nội lực của từng cộng đồng, từng đơn vị, địa phương đã được khơi dậy mạnh mẽ, tạo ra các phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, đoàn kết, cổ vũ các tầng lớp nhân dân ta phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo vượt lên mọi khó khăn, gian khổ.

Vận dụng sáng tạo và triệt để bài học nêu trên, đặc biệt là qua hơn 2 năm “chiến đấu” với đại dịch Covid-19, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang hưởng ứng, thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Cụ thể là, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô bằng mọi biện pháp, tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Các bộ, ngành, địa phương không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, luôn sẵn sàng, chủ động, tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết số 38-NQ/CP của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết 128-NQ/CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Cùng với đó, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đồng thời, kiên trì, kiên quyết thực hiện đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả và thực chất vì mục tiêu giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi người dân con Lạc, cháu Hồng không khỏi tự hào cùng ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, là dịp để mỗi người dân, mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, nhận thức sâu sắc hơn giá trị của những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Có thể thấy rằng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tự lực, tự cường là để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; ngày nay, nhân dân ta tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc 5 châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Nguyễn Văn Thanh

Bình luận

ZALO