Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 09:40 GMT+7

Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ

Biên phòng - Sáng 16-5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, giai đoạn 2015-2018 và phương hướng phối hợp giai đoạn 2018-2020. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

rc4lpwufgd-76047_2930982602141417250_anh_1_2
Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Giang Dương

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết: Thời gian qua, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đã nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các hình thức, biện pháp phối hợp, tiêu biểu như: Phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về quốc phòng – an ninh; xử lý đúng đắn, hiệu quả các vấn đề, vụ việc nảy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; thực hiện tốt việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo được sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phản bác các quan điểm sai trái trên các lĩnh vực, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động ngoại giao nhân dân, đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp, các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

5afbd930471e3c100e00084c
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Giang Dương

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp, xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ trong những năm tới. Để thực hiện tốt hơn vai trò nòng cốt của Quân đội, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu các đơn vị trong toàn quân tiếp tục phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các văn bản có liên quan về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần phối hợp tham mưu, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Đẩy mạnh nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng; tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/CT của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Đồng thời, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và trong nhân dân; tăng cường phối hợp nắm, đánh giá, phân tích, dự báo đúng tình hình, nhất là trên Biển Đông và các tuyến biên giới; kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Hạnh Hoa

Bình luận

ZALO