Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 23/03/2023 12:07 GMT+7

Phát huy vai trò nòng cốt của BĐBP trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

Biên phòng - Xác định vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, những năm qua, BĐBP Sơn La đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

lmz1_3a3
Đồng chí Cầm Ngọc Minh.

BĐBP Sơn La quản lý, bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp với bạn Lào dài trên 274km, trải dài trên địa bàn 17 xã biên giới. Những năm qua, BĐBP Sơn La là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chủ trì tham mưu thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, chủ động phối hợp với các huyện biên giới và các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm của mọi công dân trong việc tham gia thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Hằng năm, các đồn Biên phòng phối hợp Ủy ban MTTQ cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại các điểm bản, xã biên giới nhằm trao đổi, tọa đàm, đánh giá kết quả đạt được, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong thực hiện các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân", thực hiện các phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh, trật tự xóm (bản) khu vực biên giới”.

Qua đó, nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng với BĐBP bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Từ năm 2009 đến nay, nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng 3.695 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới và đấu tranh phòng chống các loại tội  phạm; tham gia phối hợp với BĐBP tuần tra biên giới 5.217 lần/33.108 lượt người.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, nhằm tích cực xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa -  xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, BĐBP tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại với chính quyền và các ngành, lực lượng, bảo vệ biên giới Lào; tăng cường gặp gỡ, hội đàm, trao đổi giải quyết các vấn đề về biên giới lãnh thổ, hợp tác kinh tế, du lịch, thương mại... Các đồn, trạm Biên phòng định kỳ tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, thiết lập đường dây nóng, phối hợp duy trì an ninh trật tự trên biên giới; xử lý, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và những vấn đề phức tạp phát sinh trên biên giới, phối hợp trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý công dân hai bên xuất nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, BĐBP Sơn La còn tích cực xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, tham mưu củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực biên giới. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với mô hình BĐBP giúp dân phát triển kinh tế ở khu vực biên giới, như: Mô hình “Trồng cây ăn quả trên đất dốc”, mô hình “Bữa sáng cho em”,“Trồng cây chanh leo”; “Nuôi dê sinh sản”,“Xóa mù chữ”;"Hũ gạo tình thương", giúp đỡ các trường Trung học cơ sở bán trú trên địa bàn biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, nội vụ vệ sinh, ổn định sinh hoạt cho các em học sinh.

3b3
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn giúp dân xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Vì Hiện

BĐBP tỉnh đã tham mưu hiệu quả các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân", góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của tỉnh; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Bình luận

ZALO