Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/09/2021 02:08 GMT+7

Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016):

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hội nhập và phát triển

Biên phòng - Trong tiến trình lịch sử của đất nước, Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh của dân tộc và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát huy hơn nữa vai trò của công nhân, người lao động Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

uxwg_5a
Công nhân Xưởng Sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật BĐBP đang lao động sản xuất. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Cả nước ta hiện có khoảng trên 9 triệu đoàn viên Công đoàn làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Công đoàn Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân (GCCN) và người lao động luôn tin tưởng và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên đi tiên phong trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tham mưu cho Đảng những quyết sách đúng đắn, sáng tạo; tham gia với Nhà nước xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động...

Những thành tựu của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam đạt được là hết sức quan trọng, song thực tế vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc. Tình trạng việc làm của người lao động (NLĐ) còn gặp nhiều khó khăn, hiện vẫn còn 170 nghìn lao động không có việc làm, 60% trong số đó không có chuyên môn kỹ thuật; cường độ làm việc của NLĐ còn cao, điều kiện lao động ít được cải thiện, tai nạn lao động vẫn gia tăng. Đặc biệt là tiền lương, thu nhập của NLĐ chưa tương xứng với cường độ và thời gian lao động, đời sống gặp vô vàn khó khăn; lao động nữ ít có điều kiện xây dựng hạnh phúc gia đình, thiếu nhà trường mẫu giáo để gửi con; bữa ăn công nhân chất lượng thấp, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe NLĐ...

Theo ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng ra thế giới, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị không ngừng chống phá. Nếu không tập trung xây dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh, để công đoàn phát huy tốt vai trò của mình thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức sống của Đảng, tiềm ẩn những nguy cơ xói mòn, trực diện vào cơ sở xã hội quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị.

Để tổ chức Công đoàn thực sự trở thành cơ sở xã hội vững chắc của Đảng, người cộng tác đắc lực của Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp của dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến hoạt động Công đoàn và đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn.

Theo đó, giữ vững và tăng cường bản chất GCCN của Đảng, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Kết nạp những công nhân ưu tú, những người mang bản chất của GCCN thật sự. Đảng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, phát triển Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong công nhân, nhất là ở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước vì hiện nay, hệ thống chính trị trong công nhân lao động rất mỏng, vẫn có nhiều cơ sở trắng tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên và thậm chí cả Công đoàn.

Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng nhanh sau khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết dẫn đến tình trạng lao động tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu và quan hệ lao động sẽ phức tạp hơn. Vì vậy, trong những năm đầu tham gia TPP sẽ có những thách thức lớn đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn. Đó là giữ vững và phát triển đoàn viên Công đoàn, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích của người lao động trong khi điều kiện về tổ chức bộ máy, về năng lực cán bộ chưa được chuẩn bị một cách chu đáo.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức Công đoàn, bởi vậy Công đoàn Việt Nam cần có chiến lược cụ thể về phát triển đoàn viên và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó, cần đào tạo và bố trí những cán bộ Công đoàn giỏi, có kinh nghiệm, giàu nhiệt tình đảm nhiệm công tác phát triển đoàn viên. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để NLĐ hiểu về Công đoàn Việt Nam, hiểu lợi ích của bản thân khi gia nhập Công đoàn, từ đó tự giác gia nhập Công đoàn và tham gia hoạt động Công đoàn.

 Nhà nước cần thường xuyên tiếp xúc, làm việc, lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời những ý kiến kiến nghị của NLĐ và tổ chức Công đoàn. Quan tâm lãnh đạo để có những quyết sách mạnh nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc trong tổ chức, hoạt động Công đoàn, nhất là về cơ chế tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện và sự chủ động trong tuyển chọn, sử dụng cán bộ Công đoàn trưởng thành từ phong trào công nhân, để Công đoàn hoạt động có chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò giám sát và  phản biện xã hội của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Xuân Hương

Bình luận

ZALO