Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 03:05 GMT+7

Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong BĐBP

Biên phòng - Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là vấn đề cấp bách, đồng thời cũng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung, BĐBP nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn lực lượng BĐBP cần nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức và hành động cho từng cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP tổ chức tọa đàm về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Ảnh: Trọng Thành

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là quá trình diễn biến bên trong của một bộ phận cán bộ, đảng viên, theo hướng tiêu cực. Nếu không ngăn chặn, khắc phục kịp thời có thể dẫn đến tình trạng thoái hóa, biến chất.

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực”.

Hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra rất phức tạp, nguy hiểm nhất là phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động về lập trường, quan điểm chính trị, sa sút ý chí chiến đấu, mơ hồ, hoài nghi về con đường đi lên CNXH ở nước ta. Từ đó, phủ nhận các giá trị truyền thống, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Dẫn đến vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, thậm chí có cá nhân ý thức chính trị kém đã phụ họa, cổ súy cho những quan điểm sai trái, lệch lạc, chống phá sự nghiệp cách mạng, gây tổn hại đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng…

Nguy hiểm hơn, đó là biểu hiện xuyên tạc, cố tình hiểu sai bản chất nền quốc phòng, thay đổi bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang, hướng đến thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an. Tuyên truyền, xuyên tạc các vấn đề nội bộ của quốc gia, hướng dư luận quốc tế ủng hộ cho mục đích can dự lật đổ từ bên ngoài của các thế lực thù địch...

Để kịp thời ngăn chặn và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn lực lượng BĐBP cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, coi lãnh đạo, quản lý chặt chẽ tư tưởng là một chủ trương, biện pháp đặc biệt quan trọng. Các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các đơn vị độc lập cần tập trung quản lý, kịp thời nắm bắt, giải quyết những tư tưởng mới nảy sinh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thực chất Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Duy trì nghiêm túc hoạt động tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Coi trọng khâu đột phá trong giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm tăng cường sức đề kháng, ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân. Phê phán những biểu hiện ngại rèn luyện, lười suy nghĩ, lười học tập chính trị. Bởi vì đây là nguyên nhân trực tiếp làm cho cán bộ, đảng viên trở nên lạc hậu, nảy sinh chủ nghĩa cá nhân, dẫn đến tình trạng vun vén cho bản thân, gia đình, lợi ích nhóm. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản nhất làm suy giảm nghiêm trọng sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng cách mạng chân chính, hết lòng vì nước, vì dân.

Song hành với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức về lập trường, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH. Kịp thời thông tin, tuyên truyền cung cấp thông tin chính thống, định hướng tốt về những vấn đề được dư luận quan tâm, không để các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, chống phá tình hình nội bộ. Giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị...

Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Thắng, BĐBP Bình Thuận gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ảnh: Trọng Thành

Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên tuyên truyền các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng 2 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Cách tuyên truyền phải vận dụng linh hoạt phương châm “mưa dầm thấm lâu”, mỗi tháng chỉ học tập 1 phần nhưng phải cụ thể, sinh động có vận dụng vào thực tế đơn vị để tránh nhàm chán.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, nhất là cán bộ đảm nhiệm công tác giáo dục chính trị phải là người am hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, có kỹ năng sư phạm, báo cáo có cơ sở lý luận và có tính thuyết phục cao, tuyên truyền gắn với thực tiễn. Xây dựng, ban hành quy định về tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự giác, nghiêm túc, nhằm khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phê bình kiểu nịnh bợ nhau, nói lấy lòng, đồng thuận xuôi chiều, tự phê bình thì quanh co che giấu sai phạm, khuyết điểm rồi đổ lỗi do khách quan… Có cơ chế bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh vì lẽ phải, vì tập thể, vì cái chung, vì mục tiêu cao cả của Đảng.

Như vậy, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, kết luận và quy định được Đảng ta ban hành gần đây là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên soi vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đâycũng là cách để tạo ra “kháng thể” phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về chính trị, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trọng Thành - Viết Nhân

Bình luận

ZALO