Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 06:07 GMT+7

Phát huy vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới

Biên phòng - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, xuất phát từ yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, BĐBP Cao Bằng đã phát động phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới. Và rất nhanh chóng, phong trào đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Từ phong trào tại Cao Bằng, trên cơ sở rút kinh nghiệm thực tiễn, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-BTL ngày 24-6-2003 về tổ chức “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm bản khu vực biên giới”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa, BĐBP Cao Bằng giúp nhân dân trên địa bàn kiên cố hóa chuồng trại, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Viết Hà

Từ đó, phong trào đã có bước phát triển mạnh mẽ trong phạm vi toàn quốc, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả cao như: “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”... Và ngày 9-1-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Sự ra đời của Chỉ thị 01/CT-TTg, là bước phát triển cao, là sự tổng kết lý luận và thực tiễn từ phong trào quần chúng tự quản đường biên, mốc giới.

Ngay sau khi Chỉ thị 01/CT-TTg được ban hành, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng để triển khai thực hiện như: Ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 1-2-2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg; Nghị quyết số 05-NQ/TƯ ngày 4-7-2015 về lãnh đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016-2020. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 7-3-2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg; Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phong trào và Hướng dẫn tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”... triển khai đến các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thấy rõ được nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng cho nhân dân khu vực biên giới về Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của địa phương liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, những năm qua, các đơn vị trong BĐBP tỉnh cũng chủ động tham mưu cho địa phương thành lập, kiện toàn 9 ban chỉ đạo cấp huyện với 222 thành viên, 46 ban chỉ đạo cấp xã gồm 649 thành viên; 155 ban tự quản đường biên, mốc quốc giới gồm 1.047 thành viên; 440 ban tự quản an ninh trật tự với 3.135 thành viên tham gia; 63 tổ tự quản an ninh trật tự với 285 thành viên. Đồng thời, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn biên giới đảm bảo đủ số lượng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là đối với các xóm, bản sát biên. Các đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho 158 xóm với 1.636 hộ gia đình ký cam kết tham gia tự quản đoạn đường biên, mốc quốc giới.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh cũng phát động nhân dân tích cực tham gia cùng BĐBP tiến hành các hoạt động như: Tuần tra biên giới, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới, phát hiện, cung cấp cho BĐBP nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới và xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới đảm bảo đúng pháp luật. Thông qua thực hiện phong trào, ý thức về tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới đã trở thành nhu cầu, niềm tự hào của mỗi người dân biên giới. Hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai bên biên giới cũng được triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực. Đến nay, trên tuyến biên giới do BĐBP Cao Bằng quản lý đã có 12 cặp cụm dân cư hai bên biên giới (trong đó, cấp xã 1, cấp xóm 11) tổ chức kết nghĩa, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh đó, trước thực trạng tình hình kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới của tỉnh còn nhiều khó khăn, hệ thống chính trị cơ sở có nơi còn mỏng, yếu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Cao Bằng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, mô hình, phong trào nhằm góp phần tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng và người già neo đơn.

Trong đó, BĐBP Cao Bằng đã bố trí trên 100 lượt cán bộ BĐBP tăng cường cho các xã biên giới tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, phát động phong trào BĐBP Cao Bằng tham gia xây dựng nông thôn mới đã giúp cho 2 xã biên giới về đích nông thôn mới và 2 xã sẽ về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020, giúp 1.284 hộ/89 xóm hoàn thành việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà, giúp đỡ 168 hộ gia đình thoát nghèo bền vững.

Phong trào BĐBP Cao Bằng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới nhận chăm sóc, phụng dưỡng 71 thân nhân liệt sĩ; Chương trình “Nâng bước em tới trường” đỡ đầu 72 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 500.000 đồng/tháng; mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” nhận chăm nuôi 30 cháu có hoàn cảnh khó khăn tại các đồn Biên phòng; phân công 452 đảng viên các đồn Biên phòng phụ trách, giúp đỡ 2.176 hộ gia đình trong địa bàn...

Với những kết quả triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Cao Bằng về công tác dân vận, BĐBP Cao Bằng tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới; góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân - dân, tạo thuận lợi trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; tô đẹp thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Trong thời gian tới, để phát huy tốt hơn nữa sức mạnh của quần chúng nhân dân trong thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng sẽ tiếp tục duy trì thực hiện tốt các phong trào, chương trình, mô hình đã triển khai. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, triển khai mô hình mới giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định cuộc sống nhân dân nơi biên giới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Đại tá Bùi Văn Nhị, Chính ủy BĐBP Cao Bằng

Bình luận

ZALO