Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 21/05/2024 11:18 GMT+7

Phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn biên giới

Biên phòng - Người có uy tín luôn là lực lượng đồng hành gắn bó cùng BĐBP trong phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới. Từ nhiều năm nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai nhiều chương trình, mô hình nhằm tôn vinh và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc vùng biên giới. Để hiểu rõ thêm về vấn đề này, phóng viên Báo Biên phòng đã phỏng vấn đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

5baeee8a4557146285003aef
Đồng chí Hầu A Lềnh.

- Đề nghị đồng chí cho biết, người có uy tín có vai trò quan trọng như thế nào trong công tác xây dựng quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (ANBGQG), cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

- Nước ta hiện có gần 4 nghìn người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Họ hiểu rõ tình hình địa phương, tâm tư của người dân, phong tục tập quán nơi mình đang sinh sống và được người dân tôn trọng, lắng nghe. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ cũng là hạt nhân để kết nối, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những năm qua, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên tổ chức các lớp phổ biến về các hiệp định, quy định về biên giới, lịch sử đường biên, mốc quốc giới cho người có uy tín, giúp họ nắm chắc về đường biên, hệ thống mốc quốc giới, cũng như hiểu rõ chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Từ đó, người có uy tín đã chủ động vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ, thôn bản tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và lên đường làm nghĩa vụ quân sự; tích cực vận động bà con sống ở khu vực biên giới tham gia tự quản đường biên, mốc giới; tố giác tội phạm để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đồng thời, người có uy tín tích cực vận động gia đình, dòng họ, người dân trong cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ dần những hủ tục, mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục; cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

- Trung ương MTTQ đã xây dựng những mô hình, tạo môi trường nào để người có uy tín đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG, thưa đồng chí?

- Để phát huy vai trò của người có uy tín, MTTQ Việt Nam đã tăng cường vận động người tiêu biểu trong đồng bào DTTS tham gia vào Ủy ban MTTQ các cấp, Ban chấp hành các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, đồng thời giới thiệu những người có uy tín tiêu biểu tham gia vào HĐND các cấp. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ các cấp đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều người uy tín trở thành đảng viên và lực lượng nòng cốt, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. BĐBP cùng với người có uy tín đã vận động nhân dân không nghe theo luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ xấu, tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, vận động, giáo dục những người lầm lỗi, bài trừ tệ nạn xã hội; tham gia giải quyết các vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự...

Bên cạnh đó, ở các cấp, MTTQ Việt Nam và BĐBP đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước của thôn, làng, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Thưa đồng chí, phần lớn người có uy tín ở khu vực biên giới là người lớn tuổi, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, vất vả. Vậy, Trung ương MTTQ Việt Nam cũng như BĐBP có những hỗ trợ gì nhằm giúp họ yên tâm cống hiến, phát huy tốt vai trò của mình?

- Trước hết, chúng ta cần tích cực tham mưu cho Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương có những hoạt động để giúp đỡ người có uy tín về phương pháp phát triển kinh tế, giúp đỡ họ vươn lên ổn định cuộc sống. Khi họ đã ổn định cuộc sống thì chính họ là những tấm gương cho người dân trong cộng đồng noi theo. Việc giúp đỡ người có uy tín phát triển kinh tế thực hiện thông qua hệ thống các cơ chế, chính sách về vốn, giống, kiến thức, kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, phương pháp làm ăn... Các địa phương nên mở các lớp tập huấn; tạo điều kiện cho người có uy tín đi tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế ở các địa phương tương đồng...

Thực tế, trong những năm qua, Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với BĐBP và các bộ, ngành khác triển khai nhiều chương trình hướng tới đồng bào DTTS, trong đó có người uy tín như “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống cho người nghèo”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”... Các chương trình này đã góp phần nâng cao đời sống của người dân khu vực biên giới, từ đó, bà con có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG.

n986_5a
Người có uy tín ở xã A Đớt vận động nhân dân tham gia cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, BĐBP Thừa Thiên Huế tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Ngọc Bình

- Trong thời gian tới, Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ triển khai những biện pháp gì để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thưa đồng chí?

- MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh BĐBP tuyên truyền, phổ biến những quy định mới, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước tới người có uy tín để họ tiếp nhận một cách đầy đủ nhất, hiểu một cách sâu sắc nhất. Trên cơ sở kiến thức đã tiếp nhận, họ sẽ tuyên truyền để người dân hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo quy định của Chính phủ; đồng thời, tổ chức nhiều hình thức để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời đối với người có uy tín, làm cho người có uy tín thực sự thấy vinh dự và tự hào với những đóng góp của mình và tích cực tham gia nhiều hơn.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bích Nguyên - Kim Nhượng (Thực hiện)

Bình luận

ZALO