Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 09:46 GMT+7

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng dân tộc thiểu số

Biên phòng - Trong những năm qua, thực hiện các nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, MTTQ Việt Nam các cấp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tăng cường công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

clye_5a
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, BĐBP Đồng Tháp phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Viết Hà

Thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tư lệnh BĐBP về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, MTTQ 25 tỉnh có đường biên giới trên đất liền đã phối hợp với BĐBP vận động đồng bào các dân tộc quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thông qua các mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”, “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”...

Hai bên đã thành lập được 3.519 Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; đồng bào các tuyến biên giới tại 25 tỉnh đã ký kết nhận tự quản 3.262km đường biên giới, 2.345 mốc quốc giới... Điển hình là: MTTQ tỉnh Điện Biên đã phối hợp với BĐBP và Công an tỉnh xây dựng các mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự” tại các thôn, bản ở các xã biên giới.

Đến nay, 100% các xã biên giới đã triển khai thực hiện nội dung tự quản đường biên, cột mốc với 125 tập thể (thôn, bản) đăng ký tự quản 365,861km/400,861km đường biên; 2.789 hộ/3.816 người đăng ký tự quản 173/187 cột mốc và 4 công trình biên giới.... Hiện nay, các tổ tự quản đang hoạt động có hiệu quả, các thành viên trong tổ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời thông báo cho đồn Biên phòng và chính quyền địa phương những vụ việc, vấn đề phức tạp về an ninh trật tự và vi phạm pháp luật, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn. MTTQ tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với BĐBP và Công an tỉnh trong triển khai thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào tự quản an ninh trật tự ở địa phương; xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả, có 516 hộ gia đình có đất sản xuất dọc biên giới nhận và bảo vệ 234,25km đường biên giới, 81/100 cột mốc và 52/52 ấp giáp biên đăng ký tự quản, từ đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và BĐBP phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn. MTTQ tỉnh An Giang đã phối hợp với BĐBP tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới” với các mô hình “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp”, “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự”; đã thường xuyên duy trì được 98 tổ/73 khóm, ấp giáp biên về tự quản đường biên, cột mốc và 855/855 hộ dân có đất sản xuất giáp biên giới tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. 

Để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, trong thời gian tới, hệ thống MTTQ các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành Công an, BĐBP và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tăng cường, kiên trì, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình và trang bị tài liệu, phát tờ rơi, tổ chức các Đội thông tin lưu động, các hoạt động văn hóa, thể thao, các hội thi, đối thoại tiếp xúc của cán bộ MTTQ với đồng bào... Đặc biệt, coi trọng hình thức phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc, công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ người có uy tín tiêu biểu và đội ngũ Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp ở vùng dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, cần tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh về mọi mặt. Đảng và Nhà nước cần có chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với tổ chức cơ sở đảng, cần phải xóa thôn, bản, buôn "trắng" đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và tôn giáo. 

Cùng với đó, đổi mới công tác vận động quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với việc phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện phong trào xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; xây dựng môi trường văn hóa - xã hội ở khu dân cư với phương châm: Chân thành, tôn trọng, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc. Đồng thời, thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao mức sống, trình độ dân trí của đồng bào dân tộc với những chương trình, dự án cụ thể, phù hợp với từng vùng, từng tiểu vùng. 

Ngoài ra, chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động chủ nghĩa ly khai, tư tưởng dân tộc cực đoan, chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Xây dựng chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh chống âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng ly khai, lôi kéo đồng bào, chia rẽ dân tộc, chống phá cách mạng.

Vũ Dương Châu, Trưởng ban Dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bình luận

ZALO