Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 04/06/2023 11:07 GMT+7

Phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Biên phòng - Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chính sách dân tộc gắn với bảo vệ an ninh biên giới được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của BĐBP. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, công tác này cũng đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi các ngành, các cấp, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực, có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để tuyên truyền, vận động, nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP về vấn đề này.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn. Ảnh: Hoàng Anh

- Có thể nói, BĐBP đã có đóng góp rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đề nghị đồng chí cho biết rõ hơn về kết quả thực hiện công tác này của BĐBP trong thời gian qua?

- Năm 2016, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ký chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2021. Trên cơ sở các nội dung của chương trình, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị triển khai toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng, trong đó, chú trọng công tác Dân vận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới (KVBG) về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, quy chế quản lý biên giới gắn với tuyên truyền Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14-01-2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được trên 120 nghìn buổi với 5,46 triệu lượt người nghe.

Cùng với đó, BĐBP đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào giúp dân phát triển KT-XH như: Phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”; Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”... Thông qua các việc làm trên, quần chúng nhân dân KVBG nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng đã gắn bó máu thịt với BĐBP, tham gia cùng BĐBP tuần tra bảo vệ biên giới, phát quang đường thông tầm nhìn biên giới, cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự KVBG. Có thể khẳng định, quần chúng nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước; tích cực tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Từ thực tế triển khai thời gian qua, đồng chí nhìn nhận ra sao về những khó khăn đặt ra đối với công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia?

- Những năm qua, Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm đầu tư xây dựng KVBG vững mạnh; tuy nhiên, KVBG giao thông đi lại khó khăn, hạ tầng KT-XH kém phát triển, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, trong đó, chúng triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, nhất là những thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân ở KVBG có mặt còn hạn chế và bị sự tác động của thông tin xấu độc trên Internet, các trang mạng xã hội; một số cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chưa quan tâm đúng mức đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc; việc cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp của trên về chính sách dân tộc còn hạn chế; giải quyết một số vụ việc liên quan đến chính sách ở cơ sở còn lúng túng.

Đồng thời, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới diễn biến phức tạp; thời tiết, khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến KT-XH và thực hiện chính sách dân tộc ở KVBG. Những khó khăn nêu trên ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhưng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, tôi tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP sẽ luôn nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

- Để vận động, hướng dẫn người dân thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH thích ứng với bối cảnh mới hiện nay, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có chỉ đạo triển khai như thế nào để công tác tuyên truyền về vấn đề này đạt hiệu quả?

- Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chính sách dân tộc; trong đó, tập trung tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng. Tiếp tục triển khai các mô hình, phong trào giúp dân phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo; trước mắt tập trung triển khai có hiệu quả Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tham mưu, phối hợp với địa phương tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm cho đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng, cán bộ tăng cường xã, đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời ở các xã biên giới và đảng viên phụ trách hộ gia đình thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở; tích cực tham mưu cho địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở phát triển KT-XH, xây dựng KVBG vững mạnh.

- Để tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau của người dân hai bên biên giới, công tác tuyên truyền, vận động sẽ cần chú trọng vào vấn đề gì, với cách thức triển khai ra sao, thưa đồng chí?

- Thứ nhất, Bộ Tư lệnh BĐBP và Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, vận động nhân dân KVBG và các nước láng giềng các văn kiện pháp lý về biên giới. Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của Bạn tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại; không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho buôn lậu và các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép...

Thứ hai, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân ở các xã biên giới, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Thứ ba, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường trao đổi, phối hợp với chính quyền các cấp của nước Bạn thực hiện có hiệu quả các nội dung mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”. Nhân dịp các ngày lễ lớn, Tết cổ truyền dân tộc của mỗi nước, tổ chức cho các thôn, bản kết nghĩa sang thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; định kỳ luân phiên tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phạm Vân Anh (Thực hiện)

Bình luận

ZALO