Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 06:55 GMT+7

Phát huy vai trò của công tác tuyên truyền góp phần ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số

Biên phòng - Theo thông tin từ ông Bế Ngọc Thuấn, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn, công tác phòng ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua đã thu được một số kết quả khả quan. Tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh giảm hằng năm (tỷ lệ tảo hôn 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 4,23% so với năm 2016 tỷ lệ tảo hôn là 6,92%), các trường hợp hôn nhân cận huyết thống không còn xảy ra.

Cuộc thi “Rung chuông vàng” thuộc Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025” thu hút đông đảo học sinh vùng DTTS tỉnh Bắc Kạn tham gia. Ảnh: Mạnh Cường

Được biết, việc thành lập và triển khai thực hiện mô hình điểm ở địa phương đối với một số dân tộc thiểu số (DTTS) ở khu vực nơi có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao đã góp phần thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào thực hiện chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình. Từ đó có sự thay đổi trong hành vi, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở địa phương. Đặc biệt, việc thành lập nhóm nòng cốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín… đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động kịp thời khi có phát sinh các trường hợp có thể dẫn đến tảo hôn, đây là điểm mới, đem lại hiệu quả cao cho mô hình.

Mặt khác, để triển khai hiệu quả vấn đề này, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; sự chủ động của cơ quan làm công tác dân tộc, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án. Lựa chọn phương pháp biên soạn tài liệu đơn giản, dễ hiểu, trọng tâm; hình thức tuyên truyền đặc thù, gắn với những tình huống phát sinh trong đời sống hàng ngày, phù hợp tập quán, văn hóa của đồng bào DTTS.

Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em và các văn bản liên quan. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, nâng cao trình độ dân trí, ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, từng bước xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu. Qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO