Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 03:54 GMT+7

Phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Biên phòng - Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/TTg về việc thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP). Trải qua chặng đường 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng BĐBP, các Cục chức năng của BĐBP đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Truyền thống lực lượng BĐBP, các đồng chí là lãnh đạo Bộ Tham mưu và các Cục đã có những chia sẻ về những chiến công, cũng như định hướng trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

mwgv_9-1

Thiếu tướng Lê Văn Thạo, Phó Tham mưu trưởng BĐBP: Trải qua 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu BĐBP đã phát huy tốt vai trò, chức năng là cơ quan tham mưu chỉ huy, trung tâm tổ chức hiệp đồng của Bộ Tư lệnh BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh. Bộ Tham mưu BĐBP đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống anh hùng, Bộ Tham mưu BĐBP tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng với phương châm “Sâu sát, đúng, trúng; quyết tâm, quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương; hiệu lực, hiệu quả”; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, duy trì nền nếp, chế độ công tác chỉ huy, điều hành, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất; nắm, tổng hợp, phân tích, dự báo đúng tình hình, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng lực lượng, đề xuất các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng nền nếp chính quy; quản lý, duy trì nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong toàn lực lượng. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; hoàn chỉnh dự án Luật Biên phòng Việt Nam; hoàn thiện các quy trình công tác theo hướng nhanh, nhạy bén, sáng tạo, chính xác, hiệu quả; làm tốt công tác bảo đảm chỉ huy trong các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

imy4_9-2

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP: Được thành lập ngày 23-4-1959, trải qua 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Chính trị BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp hướng dẫn tổ chức tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều chỉ thị, quyết định có tính chiến lược như: Quyết định 16 ngày 22-2-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng "Về tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân"; Chỉ thị 15 ngày 28-3-1998 của Thủ tướng Chính phủ "Về tăng cường chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo"; Chỉ thị số 01 ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28-9-2019 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, xây dựng nhiều chương trình, mô hình giúp dân có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

Để góp phần xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, thời gian tới, Cục Chính trị BĐBP tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về xây dựng lực lượng; tăng cường sự đoàn kết, tích cực, chủ động tham mưu thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Chủ động tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, nhân rộng những mô hình và sáng kiến tiêu biểu, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tích cực thực hiện các chương trình phối hợp, tham gia củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 

afcl_9-3

Thiếu tướng Đoàn Văn Nghĩa, Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP: Trong suốt chặng đường 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Trinh sát BĐBP đã có sự phát triển, trưởng thành về mọi mặt; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua khó khăn, chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ đã lập được nhiều chiến công và thành tích xuất sắc và vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, Cục Trinh sát BĐBP luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ trinh sát Biên phòng; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với lực lượng trinh sát các địa phương, các đơn vị; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng nghiên cứu tổng hợp, đánh giá dự báo sát, đúng, tham mưu cho chỉ huy các cấp trong chỉ đạo xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh các chuyên án, vụ án, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Tham mưu cho Đảng ủy BĐBP xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trinh sát và xây dựng lực lượng trinh sát trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng trinh sát Biên phòng vững mạnh toàn diện theo phương châm “Tinh gọn - sắc bén - chuyên nghiệp” ... Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, phát huy truyền thống “Trung thành, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, nghĩa tình” của lực lượng trinh sát Biên phòng anh hùng.

bsjt_9-4

Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP: Cục PCMT&TP BĐBP được thành lập ngày 28-1-2005, với chức năng là cơ quan tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và trực tiếp đấu tranh PCMT&TP trên khu vực biên giới, vùng biển. Những năm qua, Cục luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên giới, vùng biển của Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao. 15 năm qua, Cục đã xác lập, chỉ đạo lực lượng PCMT&TP đấu tranh thắng lợi 1.819 chuyên án/3.708 đối tượng; phát hiện, bắt giữ, xử lý 122.968 vụ/208.506 đối tượng, thu 20,69 tấn ma túy các loại; giải cứu 2.249 nạn nhân của tội phạm mua bán người...

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Cục PCMT&TP chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ cùng nhiều cám dỗ về vật chất, sự đe dọa, khủng bố về tinh thần, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu trạnh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đặc biệt, lực lượng PCMT&TP BĐBP thực hiện thắng lợi “Chiến lược quốc gia phòng chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ, với tinh thần quyết tâm cao nhất. Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

i7cf_9-5

Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP: Trải qua 11 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Cửa khẩu BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị Biên phòng cửa khẩu thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh (XNC), giám sát an ninh trật tự khu vực cửa khẩu. Tham mưu Bộ Tư lệnh BĐBP báo cáo Bộ Quốc phòng đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cửa khẩu, kiểm soát XNC. Tham mưu, xây dựng hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác XNC, quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu. 

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, Cục Cửa khẩu BĐBP nghiên cứu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời hoạt động của các loại tội phạm tại cửa khẩu. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa quốc gia”, “Một cửa ASEAN”, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong công tác XNC, đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác giám sát an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu, kiểm soát XNC. Triển khai giai đoạn II, Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử tại các cửa khẩu, đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát bằng mã vạch với giấy thông hành XNC của cư dân biên giới tại các tỉnh phía Bắc và các cửa khẩu cảng để tiến hành nhân rộng. Triển khai cổng kiểm soát XNC tự động tại một số cửa khẩu quốc tế có lưu lượng hành khách, phương tiện XNC lớn. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành cửa khẩu chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

3q7v_9-6

Đại tá Đồng Ngọc Luân, Chính ủy Cục Hậu cần BĐBP: Ngày 23-4-1959, Bộ Công an ban hành Nghị định số 153/NĐ về việc thành lập Cục Hậu cần thuộc Ban Chỉ huy Trung ương Công an nhân dân vũ trang. Trải qua các thời kỳ, Cục Hậu cần BĐBP đã vượt qua khó khăn, gian khổ, đảm bảo phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác chiến đấu, huấn luyện của lực lượng BĐBP. 

Bước vào thời kỳ mới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Cục Hậu cần BĐBP phải thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Nắm chắc tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị, đổi mới phong cách, phương pháp tác phong công tác, chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp cụ thể, có hiệu quả trong công tác bảo đảm hậu cần - tài chính, phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo và tích cực phòng chống dịch bệnh. 

Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị phát huy thế mạnh tại chỗ, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho bộ đội. Hướng dẫn và chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, góp phần xây dựng ngành hậu cần BĐBP chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

k56i_9-8

Đại tá Vũ Khương, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP: Công tác kỹ thuật trong lực lượng BĐBP được triển khai thực hiện ngay từ khi lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) được thành lập, góp phần tích cực bảo đảm cho lực lượng BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng. 

Sau 10 năm kể từ ngày tổ chức lại ngành Hậu cần - Kỹ thuật trong BĐBP  thành 2 Cục: Hậu cần và Kỹ thuật,  Cục Kỹ thuật BĐBP đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt công tác kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong BĐBP. 

Trong thời gian tới, Cục Kỹ thuật BĐBP tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 98-NQ/ĐU ngày 6-7-2011 của Đảng ủy BĐBP “Về nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới” và Kết luận số 44-TB/TW ngày 1-2-2018 của Bộ Chính trị về ngân sách bảo đảm kỹ thuật giai đoạn 2018 - 2030 cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật đã mua sắm từ năm 2001 đến nay (Đề án  324-KT) nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật trong BĐBP, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nhóm Phóng viên (thực hiện)

Bình luận

ZALO