Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 18/06/2021 01:29 GMT+7

Phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo phát triển vùng dân tộc thiểu số

Biên phòng - Vừa qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc. Đây là cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết, góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS).

sje6_5b
Cán bộ Đồn BP Dào San, BĐBP Lai Châu tuyên truyền cho người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Đức Duẩn

Theo nội dung chương trình phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Tư lệnh BĐBP, hai cơ quan tham gia xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm ở vùng DTTS khu vực biên giới. Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các vấn đề về công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng, chống tội phạm có liên quan đến đồng bào DTTS và vùng DTTS khu vực biên giới; khảo sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác, chính sách dân tộc; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng DTTS gắn với công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trao đổi thông tin giúp cho việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân,  trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vùng DTTS khu vực biên giới.

Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho biết: "Chúng tôi có nhiệm vụ tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật và kiến nghị các chủ trương, chính sách đối với miền núi, dân tộc và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, các chủ trương, chính sách đối với miền núi, biên giới và dân tộc. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh BĐBP có chung đối tượng và địa bàn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tôi cho rằng việc ký kết quy chế phối hợp là tất yếu khách quan và cần thiết. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nghiêm túc thực hiện quy chế phối hợp một cách thiết thực, hiệu quả".

Cùng với việc ký kết chương trình phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc. Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2021, hai bên tập trung vào một số nội dung chính như: Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc, công tác dân tộc, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới, hải đảo; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa bàn biên giới, hải đảo; phối hợp vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự địa bàn biên giới; nghiên cứu tổng kết thực tiễn làm cơ sở để tham mưu cho Đảng, Nhà nước phát triển toàn diện địa bàn biên giới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa 3 cơ quan là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cơ quan công tác dân tộc đối với an ninh biên giới quốc gia và đời sống của đồng bào các dân tộc. "Chúng tôi tin tưởng, thông qua chương trình phối hợp, cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương, sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP trong việc nắm vững tình hình để kịp thời tham mưu, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về các giải pháp sát thực nhằm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Cộng đồng các DTTS Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ để vùng DTTS khu vực miền núi, biên giới ngày càng phát triển, thu hẹp khoảng cách với các khu vực khác, dần hòa nhập với sự phát triển chung của cả nước", ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Trong nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh BĐBP và Ủy ban Dân tộc đã có nhiều hoạt động phối hợp như: Phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chương trình "Tăng cường công tác vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới"; triển khai các chương trình, dự án, mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo... Đặc biệt như dự án bảo tồn, phát triển bền vững dân tộc La Hủ ở huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) và dân tộc Đan Lai ở Con Cuông (tỉnh Nghệ An); hỗ trợ phát triển dân tộc Lô Lô ở Hà Giang... Các đơn vị chức năng của hai cơ quan cũng đã tích cực giúp đỡ đồng bào DTTS các xã biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân định canh định cư, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường phòng chống mua bán ma túy, mua bán người, đi lao động trái pháp luật ở nước ngoài... góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS.

Điển hình như sự phối hợp của Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu và Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016, hai bên đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách về dân tộc, tôn giáo; các hiệp định, nghị định, pháp lệnh, chỉ thị, nghị quyết cho đồng bào DTTS, đặc biệt là vùng biên giới...

Đồng thời, hai cơ quan còn phối hợp tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở các xã biên giới. Hai bên đã phối hợp tổ chức 279 lớp bồi dưỡng cho 11.691 lượt cán bộ xã, bản. BĐBP Lai Châu phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc huyện Mường Tè quy hoạch ổn định, sắp xếp và di dân đến nơi có điều kiện sản xuất tốt hơn để thành lập bản theo mô hình nông thôn mới. Qua quá trình thực hiện đã vận động đồng bào về sinh sống tập trung, thành lập 3 bản: Hà Xi (xã Pa Ủ), Là Si (xã Ka Lăng) và Là Si (xã Thu Lũm); quy hoạch sắp xếp lại hai bản: Tân Biên, Mu Chi (xã Pa Ủ). Bên cạnh đó, hai bên đã phối hợp vận động đồng bào hiến hàng trăm mét vuông đất, hàng chục nghìn ngày công để sắp xếp ổn định dân cư; hỗ trợ xây dựng các điểm trường, làm đường giao thông, san ủi mặt bằng, công trình thủy lợi, hỗ trợ sản xuất...

 Phát biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP mong muốn, với chức năng là các cơ quan thẩm tra, quan sát, tham mưu, quản lý Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc sẽ tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ có những cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt, nhằm tạo động lực để phát triển khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS; phối hợp có hiệu quả với lực lượng BĐBP chung tay giúp đỡ, nâng cao nhận thức, trình độ dân trí cho người dân; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy được sức mạnh của cộng đồng các dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là tham gia bảo vệ biên giới theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình Minh

Bình luận

ZALO